Uvažování smršťování

Tipy & triky

Smršťování a dotvarování jsou časově závislé deformační vlastnosti betonu. Obvykle je třeba uvažovat je v mezním stavu použitelnosti.

Beton se smršťuje během tvrdnutí a vysychání. To má za následek deformaci od smršťování, která je popsána celkovým smršťováním epsilon cs. Celkové smršťování se skládá z autogenního smršťování epsilon ca (základní smršťování) a smršťování od vysychání cd.

V RF‑CONCRETE Surfaces, přídavném modulu programu RFEM 5, je nyní možné uvažovat smršťování betonu přímo v modulu.

Chcete‑li toto provést, je zapotřebí aktivovat smršťování v nastavení pro posouzení mezního stavu použitelnosti. Pro analytickou metodu výpočet mezního stavu použitelnosti je zapotřebí přídavný modul RF‑CONCRETE Deflect; pro nelineární výpočet je zapotřebí RF‑CONCRETE NL. Pokud je smršťování zapnuté v nastavení pro posouzení mezního stavu použitelnosti (zadávací okno 1.1 Základní údaje v modulu), bude v zadávacím okně 1.3 „Plochy“ dostupná záložka „Smršťování“ (viz obr.).

V tomto okně můžete definovat potřebné parametry pro stanovení smršťování a zadat následující nastavení:

  • Zohlednění stáří betonu
  • Druh cementu
  • Stáří betonu na začátku působení smršťování
  • Relativní vlhkost vzduchu
  • Alternativní použití smršťování od vysychání a/nebo autogenní smršťování

Dále můžete definovat celkové smršťování pomocí epsilon cs, které bylo stanoveno kdekoli jinde jako uživatelsky definované smršťování. Můžete si také vybrat plochy, kterým budou tyto informace přiřazeny.

Alternativou k zadávání v RF‑CONCRETE Surfaces je také možnost zadání plošného zatížení (typ zatížení „Protažení“), jak již bylo možné v programu RFEM 4.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD