Prut s proměnným průřezem z programu SHAPE-THIN

Tipy & triky

V programech RFEM a RSTAB je možné analyzovat pruty s proměnným průřezem, které se mohou skládat z libovolně definovaných průřezů z programu SHAPE‑THIN. Pro stanovení vnitřních sil a deformací se průřezové charakteristiky interpolují.

Pruty s proměnnými průřezy z programu SHAPE‑THIN je možné také posoudit, pokud se při modelování dbá na následující:

  • V SHAPE‑THIN vytvořte počáteční průřez a po výpočtu jej uložte.
  • Vytvořte kopii průřezu, například pomocí „Soubor” → „Uložit jako…”.
  • Přizpůsobte kopii geometrickým parametrům jako je výška či šířka, aby bylo možné vytvořit koncový průřez. Uzly nebo prvky nesmí být přidávány ani mazány.
  • Spočítejte průřez a uložte jej.

Po načtení obou průřezů v programu RFEM nebo RSTAB lze pomocí renderování ověřit, zda bylo modelování správné: pouze pokud mají změny průřezu lineární průběh, je možné posouzení v modulech STEEL nebo RF‑STEEL Members.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
Průřezy Tenkostěnné
SHAPE-THIN 8.xx

Program pro průřezové charakteristiky

Průřezové charakteristiky a napětí tenkostěnných průřezů

Cena za první licenci
1 120,00 USD