Prut s proměnným průřezem z programu SHAPE-THIN

Tipy & triky

V programech RFEM a RSTAB je možné analyzovat pruty s proměnným průřezem, které se mohou skládat z libovolně definovaných průřezů z programu SHAPE‑THIN. Pro stanovení vnitřních sil a deformací se průřezové charakteristiky interpolují.

Pruty s proměnnými průřezy z programu SHAPE‑THIN je možné také posoudit, pokud se při modelování dbá na následující:

  • V SHAPE‑THIN vytvořte počáteční průřez a po výpočtu jej uložte.
  • Vytvořte kopii průřezu, například pomocí „Soubor” → „Uložit jako…”.
  • Přizpůsobte kopii geometrickým parametrům jako je výška či šířka, aby bylo možné vytvořit koncový průřez. Uzly nebo prvky nesmí být přidávány ani mazány.
  • Spočítejte průřez a uložte jej.

Po načtení obou průřezů v programu RFEM nebo RSTAB lze pomocí renderování ověřit, zda bylo modelování správné: pouze pokud mají změny průřezu lineární průběh, je možné posouzení v modulech STEEL nebo RF‑STEEL Members.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz