Kombinace zatížení od jeřábu: EN 1990 + EN 1991-3; Jeřáby

Tipy & triky

Pomocí vytváření automatických kombinací zatížení v programech RFEM a RSTAB a použití možnosti v základních údajích „EN 1990 + EN 1991‑3; Jeřáby“ mohou být posuzovány nosníky jeřábových drah i konstrukce pro uložení jeřábové dráhy od podporového zatížení.

Během zadávání zatěžovacích stavů se zadávají jednotlivé kategorie účinků, které se pak použijí při vytváření kombinací. Kategorie A až D s příslušnými označeními tříd pochází z EN 1991‑3 a používají se, když se mají posuzovat nosníky jeřábové dráhy. Pokud se tedy má nějaký nosník jeřábové dráhy předběžně posuzovat v programech RFEM nebo RSTAB, je nutné použít tyto kategorie pro jednotlivé zatěžovací stavy.

Kategorie „obecné“ se používá pro zatěžovací stavy, z nichž se podporové síly z výpočtu jeřábových nosníků mají kombinovat v dalších výpočtech konstrukce.

Jednotlivé součinitele spolehlivosti a kombinační součinitele lze nastavit ručně v dialogu „Součinitele“.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz