Kritický faktor zatížení

Tipy & triky

Program RSTAB může vypočítat kritický faktor zatížení pro každý zatěžovací stav a každou kombinaci zatížení v souladu s teorií druhého řádu. Kritický faktor zatížení udává násobek zatížení, pod kterým se model stává nestabilním.

Kritický faktor zatížení je stanovený vnitřně pomocí přírůstků zatížení. Faktor zatížení se stane kritickým faktorem zatížení, když program nenajde rovnováhu v deformovaném systému pro stávající zatížení podle teorie druhého řádu (= je nestabilní).

Na rozdíl od řešení problému vzpěrných vlastních čísel (jako v přídavných modulech RF‑STABILITY nebo RSBUCK), pomáhá tento postup optimálním způsobem stanovit další konstrukční nelinearity (například pokles podpor, neúčinnosti prutů).

Výpočet kritického faktoru můžete nastavit v záložce „Parametry výpočtu“ každého zatěžovacího stavu a kombinace zatížení. Proces iterování vyžaduje počáteční stanovení faktoru zatížení a přírůstek zatížení. V případě, že program nemůže najít rovnováhu pro faktor zatížení roven 1,0 a počáteční faktor zatížení je menší než 1,0 (nestabilní), nezobrazí se žádný výsledek z důvodu nedostatku vnitřních sil a deformací ve fázi zatížení 1,0.

Vhledem k tomu, že může kritický faktor zatížení extrémně navýšit čas výpočtu díky iteraci, měli byste nastavit tuto funkci jen pro požadované zatěžovací situace (ZS, KZ).

Klíčová slova

Kritický faktor zatížení součinitel zatížení Vzpěrný prut

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD