Nestabilní model

Tipy & triky

1) Nejčastější příčinou nestabilních modelů je selhání nelinearity prutu nebo selhání tahových prutů.
Jako nejjednodušší příklad je rám s podepřenými sloupy a klouby v hlavě sloupů. Tento nestabilní konstrukční systém je stabilizovaný křížovým ztužením tahovými pruty. V případě kombinací zatížení s vodorovným zatížení zůstává konstrukce stabilní. Pokud však je konstrukce zatížena svisle, oba tahové pruty ztužení vypadnou a konstrukce se stává nestabilní, což způsobí chybu ve výpočtu.
Takové chybové hlášce se můžeme vyhnout nastavením zvláštních úprav vypadávajících prutů v menu „Výpočet“ → „Parametry výpočtu“ → záložka „Globální parametry výpočtu“.

2) Další příčinou nestabilních modelů jsou vypadávající podpory nebo základy.
Například se konstrukce s vypadávající podporou nebo základem při výpočtu zatěžovacích stavů se zatížením větrem stane nestabilní.
Této chybové hlášce se můžeme vyhnout pomocí výpočtu jednotlivých zatěžovacích stavů vždy společně s vlastní tíhou v kombinací zatížení, ne samostatně.

3) Nedostatečně tuhá konstrukce může být nestabilní v KZ.
Pokud je zatížení příliš velké pro daný průřez nebo tloušťku plochy tak, že program nenalezne rovnováhu v deformovaném systému, objeví se varovná hláška výpočtu.
Můžete to zkontrolovat výběrem Geometricky lineární analýzy pro dané kombinace zatížení v menu „Výpočet“ → „Parametry výpočtu“ → záložka „Kombinace zatížení“. Deformace je podle lineární analýzy obvykle tak velká a tím pádem musí být zvětšený rozměr konstrukce.

4) Dojde‑li k nestabilitě i při dodržení výše uvedených bodů, bude pravděpodobně příčinou chyba v modelování.
V tomto případě klikněte na menu „Nástroje“ → „Kontrola modelu“ a zkontrolujte, pokud jsou v modelu identické uzly, překrývající se linie/pruty nebo překřížené nespojené linie/pruty. Zejména v případě importovaných modelů se často stává, že jsou prvky nepřipojené vlivem rozdílného zaokrouhlování. Měli byste také zkontrolovat okrajové podmínky, jako jsou klouby na koncích prutů a podpory.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD