Posouzení smykového spoje

Tipy & triky

Od verze programu RFEM 5.04.0058 obsahuje přídavný modul RF‑CONCRETE Members posouzení smykového spoje. Chcete‑li provést toto posouzení, měli byste vybrat možnost "Smyk ve styčné ploše" v záložce "Styčná plocha" okna 1.6.

V této záložce můžete také definovat místo, zdrsnění, možnou redukci šířky přípoje a možné napětí kolmo na plochu spoje. Nastavení se použijí pro příslušné pruty vybrané ve skupině vyztužení. V případě, že je nutné nastavit pro posouzení různé vlastnosti prutů smykových spojů, můžete vytvořit několik skupin vyztužení v okně 1.6.

Kromě vložení vlastností smykových spojů nabízí nový dialog "Detaily" globální kontrolu metody výpočtu smykových napětí ve smykových spojích. Je zde buď rovnice v kapitole 6.2.5 Eurokódu 2 a nebo obecná metoda, která stanovuje smykové napětí pomocí rozdílu podélné síly v přidané části betonu z obecné integrace napětí.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD