Kombinace výsledků 2 | Příklad použití a porovnání s kombinacemi zatížení

Odborný článek

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

V našem předchozím příspěvku Kombinace výsledků 1 jsme si na jednoduchých příkladech předvedli základní pravidla pro kombinace výsledků. V následujícím článku si ukážeme další příklad použití, v němž spojíme způsoby zadání příkladů 1 a 2. Daný postup pak porovnáme s kombinacemi zatížení.

Příklad použití

Zadají se následující zatěžovací stavy:
ZS1 - Vlastní tíha
ZS2 - sníh
ZS3 - Alternativa užitného zatížení 1
ZS4 - Alternativní řešení užitečného zatížení 2

Hledáme vnitřní síly pro MSÚ podle EN 1990 - DIN. Případy užitečného zatížení je třeba v kombinaci zohlednit střídavě.

Kombinace pomocí kombinací výsledků

Podle EN 1990 - rov. 6.10, musí být k účinkům zatížení přiloženy dílčí součinitele spolehlivosti a kombinační součinitele. Při definování kombinace výsledků však lze definovat pouze jeden faktor. Pokud není zřejmé, který proměnný účinek je rozhodující, je třeba vytvořit několik kombinací účinků.

Obr. 01 - Kombinace výsledků

Kombinace kombinací zatížení

Stejné čtyři zatěžovací stavy se nyní superponují kombinací zatížení. Vytvoříme všechny možné kombinace, abychom zajistili nalezení nejnepříznivějších vnitřních sil. Také je třeba je vytvořit s ohledem na převážně proměnná zatížení a na alternativní účinek užitečných zatížení. Základním předpokladem pro následné srovnání s kombinací výsledků je lineární systém a výpočet kombinací zatížení podle teorie prvního řádu.

Obr. 02 - Obálka

Porovnání výsledků

Pokud porovnáme vnitřní síly mezi RC3 a RC4, nejsou v tomto příkladu žádné rozdíly. Je však třeba zdůraznit, že řešení pomocí kombinací zatížení vyžaduje celkem devět kombinací (8 KZ + 1 KV), zatímco řešení pomocí kombinací výsledků vyžaduje celkem tři kombinace. Tento úsporný efekt má vliv nejen na výpočetní dobu, ale také na přehled v programu a zejména v protokolu.

Shrnutí

V geometricky lineárních modelech, které lze spočítat podle teorie prvního řádu, jsou kombinace výsledků účinným způsobem kombinace zatěžovacích stavů. Může být užitečný u konstrukcí s velkým počtem zatěžovacích stavů (např. Zatížení z pohybu), které v opačném případě vedou k vysokému počtu kombinací zatížení a činí dokumentaci matoucí.

Literatura

[1] Eurokód 0: Základy statiky; DIN EN 1990: 2002
[2] Manuál RSTAB. Praha: Dlubal Software, únor 2016. Stáhnout

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD