Zohlednění korelace při zatížení větrem

Tipy & triky

Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text
Pokud má být zatížení větrem budovy respektive nosné konstrukce určeno současně aerodynamickými součiniteli tlaku a sání na závětrné i návětrné straně budovy, je možné zohlednit korelaci tlaku větru na oblasti D a E ploch stěn.

U budov s poměrem stran h/d ≥ 5 se pak výsledná síla násobí 1. U budov h/d ≤ 1 lze výslednou sílu násobit 0,85. Pro mezihodnoty h/d proběhne interpolace lineárně.

Je ovšem třeba zajistit, aby zohlednění tohoto přístupu bylo možné omezit národní přílohou normy DIN 1991-1-4 [1] . Například tento postup neplatí v Německu podle DIN EN 1991-1-4 / NA [2] .

Příklad

Národní příloha: CEN

Výška budovy h = 7 m
Šířka budovy d = 6 m
Poměr h/d= 1,166667

Obr. 01 - Generování zatížení větrem

Součinitele vnějšího tlaku podle tabulky 7.1:
Oblast D: c pe, 10 = 0,800
Oblast E: c pe, 10 = -0,508

Základní rychlost větru v b, 0 = 20 m / s

Výsledné zatížení větrem bez zohlednění korelace:
Oblast D: w e = 0,56 kN / m²
Oblast E: w e = -0,35 kN / m²

Výsledné zatížení větrem se zohledněním korelace:
Oblast D: w e = 0,56 kN / m² ∙ 0,85 = 0,48 kN / m²
Oblast E: w e = -0,35 kN / m² ∙ 0,85 = -0,30 kN / m²

Obr. 02 - Informace o generování zatížení větrem

Vždy podle toho, je-li zohledňování korelace povoleno v příslušné národní příloze, může být tato možnost zvolena ve vstupní tabulce generátoru zátěže větrem v programech RFEM a RSTAB (viz obr. 01).

Literatura

[1] Eurokód 1: Účinky na konstrukce - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem; EN 1991-1-4: 2005 + A1: 2010 + KZ: 2010
[2] Národní příloha - Národní parametry - Eurokóda 1: Účinky na konstrukce - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem; DIN EN 1991-1-4 / NA: 2010-12

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD