Zohlednění korelace při zatížení větrem

Tipy & triky

Pokud má být zatížení větrem budovy respektive nosné konstrukce určeno současně aerodynamickými součiniteli tlaku a sání na závětrné i návětrné straně budovy, je možné zohlednit korelaci tlaku větru na oblasti D a E ploch stěn.

U budov s poměrem stran h/d ≥ 5 se pak výsledná síla násobí 1. U budov h/d ≤ 1 lze výslednou sílu násobit 0,85. Pro mezihodnoty h/d proběhne interpolace lineárně.

Je ovšem nutné myslet na to, že tento postup může být omezen národní přílohou normy ČSN 1991-1-4 [1]. Například v Německu není možné tento postup zvolit s ohledem na národní přílohu DIN EN 1991-1-4/NA [2]

Příklad

Národní příloha: CEN

Výška budovy h = 7 m
Šířka budovy d = 6 m
Poměr h/d= 1,166667

Obr. 01 - Generování zatížení větrem

Součinitele vnějšího tlaku podle tabulky 7.1:
Oblast D: cpe,10 = 0,800
Oblast E: cpe,10 = -0,508

Základní rychlost větru vb,0 = 20 m/s

Výsledné zatížení větrem bez zohlednění korelace:
Oblast D: we = 0,56 kN/m²
Oblast E: we = -0,35 kN/m²

Výsledné zatížení větrem se zohledněním korelace:
Oblast D: we = 0,56 kN/m² ∙ 0,85 = 0,48 kN/m²
Oblast E: we = -0,35 kN/m² ∙ 0,85 = -0,30 kN/m²

Obr. 02 - Informace o generování zatížení větrem

Vždy podle toho, je-li zohledňování korelace povoleno v příslušné národní příloze, může být tato možnost zvolena ve vstupní tabulce generátoru zátěže větrem v programech RFEM a RSTAB (viz obr. 01).

[1]  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem; EN 1991-1-4:2005 + A1:2010 + AC:2010
[2]  Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten; DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12

 

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD