Uwzględnienie korelacji z obciążeniem wiatrem

Wskazówki i porady

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Jeżeli obciążenie wiatrem budynków lub konstrukcji oblicza się stosując jednocześnie współczynniki ciśnienia po nawietrznych i zawietrznych stronach budynku, korelacja ciśnienia wiatru w strefach D i E powierzchni ścian może zostać uwzględniona.

W przypadku budynków ze współczynnikiem proporcji h / d = 5, siła wynikowa jest mnożona przez 1. W przypadku budynków ze współczynnikiem proporcji h / d = 1, siłę wynikową można pomnożyć przez 0,85. Wartości pośrednie h / d są interpolowane liniowo.

Należy jednak pamiętać, że uwzględnienie tego podejścia [1] może zostać ograniczone przez Załącznik Krajowy zgodnie z DIN 1991-1-4. Takie podejście nie ma zastosowania na przykład w [2] Niemczech zgodnie z DIN EN 1991-1-4 / NA.

Przykład

Załącznik krajowy: CEN

Wysokość budynku h = 7 m
Szerokość budynku d = 6 m
Wspólczynnik h / d = 1,166667

Rysunek 01 - Generowanie obciążeń wiatrem

Współczynniki ciśnienia zewnętrznego zgodnie z Tabelą 7.1:
Strefa D: c pe, 10 = 0,800
Strefa E: c pe, 10 = -0,508

Podstawowa prędkość wiatru vb, 0 = 20 m / s

Wynikowe obciążenie wiatrem bez uwzględnienia korelacji:
Strefa D: w e = 0,56 kN / m²
Strefa E: w e = -0,35 kN / m²

Wynikowe obciążenie wiatrem z uwzględnieniem korelacji:
Strefa D: w e = 0,56 kN / m² ∙ 0,85 = 0,48 kN / m²
Strefa E: w e = -0,35 kN / m² ∙ 0,85 = -0,30 kN / m²

Rysunek 02 - Informacja o generowaniu obciążenia wiatrem

W zależności od tego, czy odpowiedni załącznik krajowy dopuszcza korelację czy nie, można ją aktywować w tabeli danych wejściowych generatora obciążenia wiatrem w programie RFEM / RSTAB (patrz Rys. 01).

Literatura

[1] Eurokod 1: Działania na konstrukcjach - Część 1-4: Ogólne oddziaływania - obciążenia wiatrem; EN 1991-1-4: 2005 + A1: 2010 + AC: 2010
[2] Załącznik krajowy - Parametry określone na poziomie krajowym - Eurokod 1: Działania na konstrukcjach - Część 1-4: Ogólne oddziaływania - obciążenia wiatrem; DIN EN 1991-1-4 / NA: 2010-12

Do pobrania

Linki

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD