Používání předloh v programu VCmaster

Tipy & triky

Přes příslušné rozhraní můžeme výstupní protokoly vytvořené v programech RFEM a RSTAB převádět do programu VCmaster k dalšímu zpracování. VCmaster je textový procesor pro stavební inženýry.

Program VCmaster umožňuje velice snadno předávat, sestavovat, upravovat a dále zpracovávat výstupy ze statických programů a CAD aplikací, odborné informace, normy i údaje výrobců.

V našem příspěvku navážeme na článek Export do programu VCmaster, kde jsme již popsali postup při exportu výstupního protokolu z programu RFEM/RSTAB do programu VCmaster, a představíme další funkce programu VCmaster.

VCmaster obsahuje mnoho početních předloh. Nabízejí řešení pro detaily a jednotlivá posouzení v oblasti ocelových, dřevěných, železobetonových, spřažených konstrukcí, základových a zděných staveb a také strojních a průmyslových konstrukcí. Výpočty z programů RFEM/RSTAB tak můžeme například doplnit o detailní posouzení (například spojů).

Po zvolení funkce v nabídce „Vložit“ → „Průzkumník předloh“ můžeme vybrat některou z uložených předloh a následně ji převést do programu VCmaster.

Obr. 01 - Průzkumník předloh

Obr. 02 - Převedení předlohy

Otevře se dialog pro stanovení veškerých vstupních údajů.

Obr. 03 - Pomocník při zadávání dat

Funkce „Kontrola dokumentu“ slouží k vyhledání posouzení s nesplněnými kritérii.

Obr. 04 - Kontrola dokumentu

Pokud nebylo některé posouzení splněno nebo je třeba změnit vstupní údaje, lze provést dodatečné úpravy.

Veškeré předlohy lze libovolně rozšiřovat, kombinovat a individuálně upravovat.

Předlohy, které jako uživatelé sami vytvoříme, můžeme přidávat rychle a snadno pomocí funkce „Soubor“ → „Správa předloh“.

Obr. 05 - Správa předloh

VCmaster tak umožňuje rychle a hladce sestavit a zdokumentovat nejrůznější data.

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD