Posouzení železobetonové desky na ohyb v programu RFEM 6

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Odborný článek

Tento článek popisuje, jak v programu RFEM 6 namodelovat stropní desku obytného domu a posoudit ji podle Eurokódu 2. Deska má tloušťku 24 cm a je podepřena sloupy o rozměrech 45/45/300 cm ve vzdálenosti 6,75 m ve směrech X a Y (obrázek 1). Sloupy jsou modelovány jako pružné uzlové podpory definované tuhostí na základě okrajových podmínek (obrázek 2). Jako materiály použijeme pro návrh beton C35/45 a betonářskou ocel B 500 S (A).

Při posouzení stropní desky na ohyb se bude postupovat podle Eurokódu 2. Nejprve provedeme výpočet se sítí Q335A jako základní vyztuží plochy pro uspořádání na horní a dolní straně. Jakmile jsou k dispozici detaily posouzení, je výztuž pro oblasti nepokryté základní výztuží ze sítí doplněna výztuží z prutů o průměru 16 mm.

Zatížení

Zatížení je v tomto příkladu aplikováno podle Eurokódu 1. Kromě vlastního zatížení působí na celou plochu stálé zatížení 1,25 kN/m2. Užitné zatížení včetně přídavku pro krajní stěny qk,1=3,25 kN/m2 (kategorie A „obytné plochy“ podle Eurokódu 1) je aplikováno pro každé pole v samostatném zatěžovacím stavu (obrázek 3). Kombinace zatížení pro mezní stav únosnosti pro trvalou a dočasnou návrhovou situaci se provádí podle Eurokódu 0.

Vstupní data pro posouzení betonu

Posouzení betonových prvků v programu RFEM 6 zahájíme aktivací addonu Posouzení železobetonových konstrukcí v Základních údajích modelu. Prvky lze zahrnout do posouzení pomocí zaškrtávacího políčka Vlastnosti posudku, jak je znázorněno na obrázku 4. To je velmi pohodlné, protože parametry modelu a posouzení desky mohou být definovány v příslušných záložkách na jednom místě. Vstupní data pro posouzení betonu lze také zobrazit a upravit v tabulkách.

Nejprve se pro plochu podle normy definuje krytí výztuže. Stupně vlivu prostředí pro výztuž a beton, stejně jako další možnosti pro krytí výztuže, jsou dostupné v dialogu Upravit trvanlivost betonu (obrázek 5). V tomto příkladu je pro výztuž nastaven stupeň vlivu prostředí XC1.

Záložka Vlastnosti posouzení betonu umožňuje definovat první směry výztuže. První směr výztuže na horní i dolní straně plochy je v lokálním směru plochy x. Základní výztuž lze definovat pomocí dialogového okna Nová výztuž plochy v záložce Výztuž plochy (obrázek 6). V tomto bodě je použita síť Q335A jako základní výztuž plochy pro horní a dolní stranu celé plochy. Směr výztuže je pro obě strany as,1.

Je důležité zmínit, že parametry posouzení lze upravit také v záložce Konfigurace pro posouzení. Parametry pro konfiguraci mezního stavu únosnosti jsou zobrazeny na obrázku 7.

Výsledky

Detaily posouzení, které lze otevřít v návrhové tabulce Posouzení železobetonových konstrukcí, umožňují podrobné vyhodnocení výsledků. Mimo jiné obsahují informace o rozhodujících vnitřních silách po plochách, využitích a typech posudků a také o výztuži na ploše. Výsledky Posouzení železobetonových konstrukcí lze také zobrazit graficky v pracovním okně RFEMu. Nutnou výztuž, základní výztuž a nekrytou výztuž je možné zobrazit samostatně. To lze pro jednotlivá uspořádání a směry výztuže, jak je znázorněno na obrázku 8.

Využití a výztuž na ploše lze snadno exportovat do tiskového protokolu. Tyto výsledky lze navíc použít k uvážení přídavné výztuže pro oblasti, které nejsou pokryty základní výztužnou sítí. Zde je výhodné zobrazení výsledků pro Nekrytou výztuž pro zobrazení oblastí, kam by měly být vloženy přídavné výztužné pruty. Jak je znázorněno na obrázcích 8 a 9, jedná se o krajní pole nad sloupy.

Zadání přídavných výztužných prutů

Přídavné výztužné pruty pro oblasti nepokryté základní síťovou výztuží lze ploše přiřadit v navigátoru v záložce Data nebo jako dříve v okně Upravit plochu. Stávající základní výztuž je nyní na horní straně doplněna o volnou obdélníkovou výztuž s výztužnými pruty a také přídavnou příčnou výztuž se stejným průměrem a roztečí (obrázek 10). Polohu přídavné výztuže lze definovat výběrem rohových bodů nebo středu a stran posuzovaného obdélníku (obrázek 11).

V tomto příkladu jsou výztužné pruty o Ø 16 ve vzdálenosti 10 cm umístěny ve větších i menších polích nad sloupy (obrázek 12). Je dobré vědět, že výztuž definovanou pro určité místo lze snadno přenést do jiných posuzovaných oblastí pomocí obvyklých funkcí programu RFEM 6, jako je kopírování, zrcadlení a otáčení.

Závěrečné poznámky

Posouzení betonových desek v programu RFEM 6 zahájíme aktivací addonu Posouzení železobetonových konstrukcí v Základních údajích modelu. Plocha může být vybrána k posouzení pomocí zaškrtávacího políčka Vlastnosti posudku. To umožní uživateli definovat krytí výztuže, vlastnosti posouzení betonu, výztuž plochy (smykovou a podélnou výztuž) a konfigurace pro posouzení.

Po výpočtu lze výsledky Posouzení železobetonových konstrukcí vyhodnotit v tabulkové a grafické podobě. Kromě využití lze pro jednotlivá uspořádání a směry výztuže samostatně zobrazit nutnou výztuž, navrženou výztuž a nekrytou výztuž. Nakonec lze tyto výsledky použít k definování přídavné výztuže pro oblasti, které nejsou pokryty základní síťovou výztuží.

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing a péče o zákazníky

Ing. Kirova je ve společnosti Dlubal zodpovědná za tvorbu odborných článků a poskytuje technickou podporu zákazníkům.

Klíčová slova

Betonová deska Ohyb Posouzení železobetonových konstrukcí Železobeton

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 583x
  • Aktualizováno 14. prosince 2021

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Posouzení betonu podle ACI 318-19 v programu RFEM 6

Posouzení betonu podle ACI 318-19 v programu RFEM 6

Webinář 20. ledna 2022 14:00 - 15:00 EST

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 10. února 2022 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 25. února 2022 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 10. března 2022 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 17. března 2022 8:30 - 12:30 CET

Zohlednění fází výstavby \n v programu RFEM 6

Zohlednění fází výstavby v programu RFEM 6

Webinář 13. ledna 2022 14:00 - 15:00 CET

Úvod do nového programu RFEM 6

Úvod do nového programu RFEM 6

Webinář 11. listopadu 2021 14:00 - 15:00 EST

Novinky v programech RFEM 6 \n a RSTAB 9

Novinky v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Webinář 3. listopadu 2021 13:00 - 14:00 CET

Nové funkce v programech RFEM 6 \n a RSTAB 9

Nové funkce v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Webinář 15. října 2021 10:00 - 11:00

Dlubal seminář

Dlubal online seminář | 15. prosince 2020

Webinář 15. prosince 2020 9:00 - 16:00 CET

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program pro statické výpočty RFEM 6 tvoří základ modulárního systému této rodiny programů.
Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů.
Modelovat lze i smíšené konstrukce a také tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
3 990,00 USD