Rozhraní s programem RFEM 6: Autodesk Revit

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

 • Databáze znalostí

Odborný článek

Nové

26. ledna 2023

001791

Irena Kirova

Odborný článek

Obecné

RFEM 6

RSTAB 9

Stejně jako u předchozích generací programů Dlubal je i pro RFEM 6 a RSTAB 9 k dispozici integrované rozhraní s programem Autodesk Revit. V tomto článku uvedeme několik obecných informací o rozhraních a o konstrukčních objektech a parametrech relevantních pro programy Dlubal v programu Revit.

Obecné informace

Rozhraní s programem Autodesk Revit je součástí široké škály formátů pro výměnu dat, které Dlubal Software podporuje. Pokud tedy k programu RFEM 6 nebo RSTAB 9 nainstalujete Autodesk Revit a příslušný plug-in, máte toto rozhraní k dispozici a můžete vyměňovat data mezi těmito programy pro statickou analýzu a CAD.

Mějte prosím na paměti, že instalace se liší od instalace pro RFEM 5 a RSTAB 8, kde se rozhraní s programem Autodesk Revit nainstaluje automaticky při instalaci programů RFEM nebo RSTAB. U programů RFEM 6 a RSTAB 9 je naproti tomu nutná ruční instalace plug-inu. K tomu je třeba přejít do složky podle obrázku 2 a spustit soubor .exe pro instalaci přímého rozhraní.

Pro komunikaci mezi Revitem a programy RFEM 6 / RSTAB 9 je v současné době nutná licence pro Webové služby, to ale nebude v budoucnu potřeba. V souvislosti s tím se prosím ujistěte, že v programu RFEM 6 v Možnostech programu v položce Webové služby je aktivována možnost "Spustit server automaticky s programem" (obrázek 3).

Konstrukční objekty relevantní pro programy Dlubal v programu Revit

Autodesk Revit nabízí rozsáhlé možnosti vizualizace a speciální nástroje pro vytvoření analytického modelu, který lze po převedení do programu RFEM 6 nebo RSTAB 9 upravit a optimalizovat a provést statický výpočet. Vzhledem k tomu, že program RFEM/RSTAB je založen na objektově orientovaném modelu konstrukce a v programu Revit Structure na parametrickém modelu konstrukce, nedochází při výměně dat ke ztrátě inteligence objektů.

V programech Revit i RFEM/RSTAB tak získáme ekvivalentní objekty, nikoli pouze sadu linií nebo ploch. Na obrázku 4 jsou konstrukční objekty relevantní pro program Dlubal aktuálně implementované v Revitu. Tento seznam je ve vývoji a v blízké budoucnosti bude obsahovat i zatížení.

Dlubal parametry v rozhraní programu Revit

Některé parametry specifické pro RFEM 6 / RSTAB 9 v programu Revit standardně neexistují. Z tohoto důvodu lze objekty v Revitu doplnit dalšími informacemi, které program RFEM/RSTAB následně načte. To lze provést pomocí „Dlubal parametry“ v programu Revit, které jsou k dispozici pouze po aktivaci v různých dialozích (pomocí „Přidat parametry“ → „Spustit“).

Tak lze v programu Revit ukládat specifické informace pro RFEM/RSTAB. Při exportu z programu Revit do programu RFEM 6 nebo RSTAB 9 se pak tyto informace v programu RFEM/RSTAB správně interpretují.

Vzhledem k tomu, že tato část rozhraní je stále ve vývoji, lze v současné době definovat pouze následující Dlubal parametry (na obrázku 5 označeny červeně):

 • "Member Type Truss", který odpovídá typu prutu "Příhradový prut" v programu RFEM/RSTAB a lze jej definovat a uložit ve vlastnostech analytického objektu

 • „Member Type Tension“, který odpovídá typu prutu „Tahový prut“ v programu RFEM/RSTAB a lze jej také zadat a uložit ve vlastnostech analytického objektu
 • V budoucnu však budou k dispozici následující Dlubal parametry:

  • "Without Tension", což odpovídá typu tuhosti plochy "Bez membránového tahu".
  • „Surface Support“, která v programu RFEM vytvoří plošnou podporu se zadanými konstantami tuhosti.
  • "Dlubal Name (Material)", který umožňuje přímo zadat Dlubal název materiálu (bez použití převodní tabulky)
  • "Dlubal Name (Cross-Section)", který umožňuje přímo zadat Dlubal název průřezu (bez použití převodní tabulky)

  Převodní tabulka

  Pokud se vyznáte v BIM a výměně dat mezi různými programy, možná víte, že každý software má svá specifika pro popis průřezů a materiálů. Proto je k dispozici převodní tabulka pro export informací do Autodesk Revit a naopak (obrázek 6).

  Na rozdíl od výměny dat mezi programy RFEM 5 a Revit je převodní tabulka pro RFEM 6 nyní k dispozici přímo v programu Revit. Levá strana tabulky (levý sloupec) řídí převod pro export z programu Revit do programu RFEM 6, zatímco pravá strana (tj. pravý sloupec) řídí převod pro import z programu RFEM 6 do programu Revit.

  Každý z těchto sloupců je rozdělen na jedné straně na převod materiálu a na druhé straně na převod průřezů. Převod materiálu a průřezu se pak dále rozdělí podle toho, zda použijete regulární výrazy. Regulární výrazy umožňují převést více objektů do jedné položky. To znamená, že například místo výpisu všech jednotlivých průřezů určitého typu průřezu můžete použít regulární výrazy. Pokud vás zajímá tvorba regulárních výrazů, může se vám hodit následující odkaz: https://regex101.com/.

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing a péče o zákazníky

Ing. Kirova je ve společnosti Dlubal zodpovědná za tvorbu odborných článků a poskytuje technickou podporu zákazníkům.

Klíčová slova

Rozhraní Revit Autodesk Parametry

Odkazy

Napište komentář...

Napište komentář...

 • Navštíveno 924x
 • Aktualizováno 8. května 2023

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení ocelových konstrukcí

Online školení 14. června 2023 16:00 - 17:00 CEST

Úvod do nového addonu Analýza posunu

Úvod do nového addonu Pushover analýza

Webinář 15. června 2023 14:00 - 15:00 CEST

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 20. června 2023 9:00 - 11:30 CEST

3D modelování pro geotechnickou analýzu v programu RFEM 6

3D modelování pro geotechnickou analýzu v programu RFEM 6

Webinář 21. června 2023 14:00 - 15:00 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 22. června 2023 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 29. června 2023 8:30 - 12:30 CEST

Nové funkce v addonu Ocelové přípoje

Nové funkce v addonu Ocelové přípoje

Webinář 29. června 2023 14:00 - 15:00 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Základy

Online školení 13. července 2023 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 27. července 2023 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 3. srpna 2023 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 31. srpna 2023 8:30 - 12:30 CEST

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty tvoří základ modulárního softwarového systému. Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Program také umpožňuje posuzovat smíšené konstrukce, tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
4 450,00 EUR
RSTAB 9
Program pro prutové konstrukce

Hlavní program

Program RSTAB 9 pro statické výpočty prutových konstrukcí nabízí podobný rozsah funkcí jako program RFEM pro výpočty MKP, přičemž zvláštní pozornost věnuje rámům a příhradovým vazníkům. Proto je jeho použití velmi snadné a po mnoho let je nejlepší volbou pro statické výpočty prutových konstrukcí z oceli, betonu, dřeva, hliníku a dalších materiálů.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR