Interfejsy z RFEM 6: Autodesk Revit

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

 • Baza informacji

Artykuł o tematyce technicznej

Podobnie jak w przypadku poprzednich generacji programów firmy Dlubal, zintegrowany interfejs z Autodesk Revit jest teraz dostępny dla programów RFEM 6 i RSTAB 9. W tym artykule przedstawiono ogólne informacje na temat interfejsu oraz obiektów konstrukcyjnych i parametrów związanych z firmą Dlubal w programie Revit.

Informacje ogólne

Interfejs z Autodesk Revit jest częścią szerokiej gamy formatów wymiany danych obsługiwanych przez Dlubal Software. Dlatego też, jeśli oprócz programu RFEM 6 lub RSTAB 9 zainstalowano program Autodesk Revit i związaną z nim wtyczkę, interfejs jest dostępny i można wymieniać dane między tymi programami do analizy statyczno-wytrzymałościowej i programami CAD.

Należy pamiętać, że instalacja różni się od instalacji programów RFEM 5 i RSTAB 8, w których interfejs z Autodesk Revit jest instalowany automatycznie podczas instalacji programu RFEM lub RSTAB. Z drugiej strony w przypadku programów RFEM 6 i RSTAB 9 wymagana jest ręczna instalacja wtyczki. W tym celu należy przejść do folderu pokazanego na obrazku 2 i uruchomić plik .exe w celu zainstalowania interfejsu bezpośredniego.

Należy również pamiętać, że obecnie wymagana jest licencja WebService do komunikacji między programami Revit i RFEM 6/RSTAB 9, ale w przyszłości nie będzie ona wymagana. W tym kontekście należy upewnić się, że aktywowano opcję "Uruchom serwer automatycznie z aplikacją" w programie RFEM 6 w "Opcjach i ustawieniach programu" (rys. 3).

Obiekty konstrukcyjne firmy Dlubal w programie Revit

Autodesk Revit oferuje rozbudowane opcje wizualizacji i specjalne narzędzia do tworzenia modelu analitycznego, który po przesłaniu do programu RFEM 6 lub RSTAB 9 można dostosować i zoptymalizować, a także przeprowadzić analizę statyczno-wytrzymałościową. Ponieważ program RFEM/RSTAB bazuje na zorientowanym na obiekt modelu konstrukcyjnym, a Revit Structure na parametrycznym modelowaniu konstrukcji, inteligencja obiektów nie zostaje utracona podczas wymiany danych.

W ten sposób w programie Revit i RFEM/RSTAB otrzymujemy równoważny obiekt, a nie tylko zbiór linii lub powierzchni. Elementy konstrukcyjne dostępne w RFEM, które są dostępne do wymiany z programem Revit znajdują się na rysunku 4. Zakres możliwości wymiany danych jest ciągle rozszerzany i w najbliższej przyszłości będzie dostępna wymiana informacji na temat obciążeń.

Parametry Dlubal w interfejsie Revit

Niektóre parametry są specyficzne dla programu RFEM 6/RSTAB 9 i domyślnie nie występują w programie Revit. Z tego powodu obiekty programu Revit mogą zostać wyposażone w dodatkowe informacje, które następnie zostaną odpowiednio odczytane przez program RFEM/RSTAB. Można to zrobić za pomocą „Parametry Dlubal” w programie Revit, które są aktywowane dopiero po aktywacji w różnych oknach dialogowych (poprzez „Dodaj parametry” → „Start”).

W ten sposób informacje specyficzne dla programu RFEM/RSTAB mogą być przechowywane w programie Revit. Podczas eksportu z programu Revit do programu RFEM 6 lub RSTAB 9 informacje te są następnie poprawnie interpretowane w programie RFEM/RSTAB.

Ponieważ ta część interfejsu jest nadal w fazie rozwoju, obecnie można definiować tylko następujące parametry firmy Dlubal (zaznaczone na czerwono na rys. 5):

 • "Pręt typu Kratownica", który odpowiada prętowi typu "Kratownica" w programie RFEM/RSTAB i można go zdefiniować i zapisać we właściwościach obiektu analitycznego

 • „Pręt typu Rozciąganie”, który odpowiada typowi pręta „Pręt rozciągany” w programie RFEM/RSTAB i może być również zdefiniowany i zapisany we właściwościach obiektu analitycznego
 • W przyszłości dostępne będą następujące parametry firmy Dlubal:

  • "Bez rozciągania", co odpowiada sztywności powierzchni typu "Bez rozciągania"
  • "Podpora powierzchniowa", która tworzy podporę powierzchniową o określonych stałych sprężystości w RFEM
  • "Nazwa Dlubal (materiał)", która umożliwia bezpośrednie przypisanie nazwy materiału Dlubal (bez korzystania z tabeli konwersji)
  • "Nazwa Dlubal (przekrój)", która umożliwia bezpośrednie przypisanie nazwy przekroju Dlubal (bez korzystania z tabeli konwersji)

  Tabela konwersji

  Jeśli jesteś zaznajomiony z BIM i wymianą danych między różnymi programami, być może wiesz, że każde oprogramowanie ma swoje własne specyfikacje dotyczące opisu przekrojów i materiałów. Dlatego też dostępna jest tabela konwersji do eksportu informacji do programu Autodesk Revit i odwrotnie (rysunek 6).

  Należy pamiętać, że w porównaniu z wymianą danych między RFEM 5 i Revit, tabela konwersji jest teraz dostępna w samym programie Revit dla RFEM 6. Lewa strona tabeli (czyli lewa kolumna) kontroluje konwersję przy eksporcie z programu Revit do programu RFEM 6, podczas gdy prawa strona (czyli prawa kolumna) kontroluje konwersję przy imporcie z programu RFEM 6 do programu Revit.

  Każda z tych kolumn podzielona jest z jednej strony na konwersję materiałów, a z drugiej na konwersję przekrojów. Konwersja materiału i przekroju jest następnie podzielona w zależności od tego, czy używane są wyrażenia regularne (ang. Regular Expressions). Wyrażenia regularne pozwalają na filtrowanie cechy z wielu obiektów, co w tym przypadku pozwala na przypisanie konkretnej informacji na temat materiału lub przekroju dla danej grupy. Oznacza to, ze za pomocą tego narzędzia możemy zdefiniować zestaw filtrów wyrażeń regularnych który zautomatyzuje konwersje pomiędzy programami, zamiast ręcznie definiować konwersje dla każdego profilu lub materiału. Jeśli jesteś zainteresowany tworzeniem wyrażeń regularnych, przydatny może być poniższy link: https://regex101.com/.

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing i obsługa klienta

Pani Kirova jest odpowiedzialna za tworzenie artykułów technicznych i zapewnia wsparcie techniczne klientom firmy Dlubal.

Słowa kluczowe

Interfejsy Revit Autodesk Parametry

Linki

Skomentuj...

Skomentuj...

 • Odwiedziny 924x
 • Zaktualizowane 8. maja 2023

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz porady? Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 884 794 700

[email protected]

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do wymiarowania stali

Szkolenie online 14. czerwca 2023 16:00 - 17:00 CEST

Wprowadzenie do Analizy etapów budowy dla RFEM 6

Wprowadzenie do rozszerzenia Analiza etapów budowy dla RFEM 6

Webinarium 15. czerwca 2023 12:00 - 13:00 CEST

Wprowadzenie do nowej, dodatkowej analizy pushover

Wprowadzenie do nowego rozszerzenia Analiza pushover

Webinarium 15. czerwca 2023 14:00 - 15:00 CEST

Modelowanie 3D dla Analizy geotechnicznej w RFEM 6

Modelowanie 3D dla Analizy geotechnicznej w RFEM 6

Webinarium 21. czerwca 2023 14:00 - 15:00 CEST

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcja drewniana zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 22. czerwca 2023 8:30 - 12:30 CEST

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 29. czerwca 2023 8:30 - 12:30 CEST

Nowe funkcje w dodatku Połączenia stalowe

Nowe funkcje w dodatku Połączenia stalowe

Webinarium 29. czerwca 2023 14:00 - 15:00 CEST

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Informacje ogólne

Szkolenie online 13. lipca 2023 8:30 - 12:30 CEST

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 2 | Konstrukcje betonowe zgodnie z DIN EN 1992-1-1

Szkolenie online 27. lipca 2023 8:30 - 12:30 CEST

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 3 | Konstrukcje stalowe zgodnie z DIN EN 1993-1-1

Szkolenie online 3. sierpnia 2023 8:30 - 12:30 CEST

Interfejs RFEM 6: Webservices oraz Rhino/Grasshopper

Interfejs RFEM 6: Webservices oraz Rhino/Grasshopper

Webinarium 24. sierpnia 2023 12:00 - 13:00 CEST

RFEM 6
Hala z dachem łukowym

Program główny

Program do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM 6 jest podstawą systemu modułowego oprogramowania. Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych składających się z płyt, ścian, powłok i prętów. Program umożliwia wymiarowanie konstrukcji złożonych oraz elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
4 450,00 EUR
RSTAB 9
Oprogramowanie do obliczeń konstrukcji szkieletowych

Program główny

Program RSTAB 9 do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji szkieletowych i kratownic zawiera podobny zakres funkcji jak program RFEM (MES), zwracając szczególną uwagę na ramy i kratownice. Dlatego jest bardzo łatwy w użyciu i przez wiele lat był najlepszym wyborem do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji belkowych składających się ze stali, betonu, drewna, aluminium i innych materiałów.

Cena pierwszej licencji
2 850,00 EUR