Jak mohu v RSTABu a RFEMu nejsnadněji vstoupit do nůžkového spoje?

Odpověď

Nůžkové spoje v RSTAB a RFEM představují spojení nosných křížení.

Čtyři tyče se připojují k jednomu uzlu, z nichž dva pruhy například procházejí momenty v jejich "směru průchodu", ale nepřenášejí žádné momenty na druhý pár tyčí. V uzlu jsou přenášeny pouze normální a smykové síly.

Takový nůžkový spoj můžete implementovat v RSTABu nebo RFEMu s globální definicí spoje.

Spoj je pak přiřazen buď tyčím 1 a 2 nebo tyčím 3 a 4. Ostatní pracovníci přechodu jsou pevně modelováni bez společného.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD