FAQ 002005 CS

Výsledky 5.xx

Při plastickém výpočtu dostávám napětí, která přesahují mez kluzu. Udělal jsem něco špatně?

Odpověď

Pracujete ve svém souboru s chováním plastového materiálu a zadali mez kluzu. Proto se napětí ve vašem modelu nezvýší, protože pokud dojde k překročení napětí, materiál začne plastifikovat.

Omezení napětí na mez kluzu se vždy vztahuje na celý konečný prvek. Proto musí být napětí při výpočtu plastické hmoty při vyhlazování vždy považováno za konstantní. Toto vyhlazení se aktivuje pro povrchové prvky v Zobrazit navigátor "Výsledky> Plochy> Vnitřní napětí / deformace> Konstanta v prvcích". Pro prvky objemu lze nalézt položku pod "Výsledky> Solid> Historie vnitřních sil / napětí> Konstanta v prvcích".

V povrchech RF-STEEL máte také možnost nastavit napětí na "konstantní v prvcích". Klikněte na [Detaily] a [Možnosti].

Klíčová slova

Výtěžek, plast

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz