Po zahájení výpočtu přejde RF- / RAHMECK Pro na obrazovku "1.2 Průřezy" a zobrazí se následující zpráva: "Hodnota je mimo přípustný rozsah Stávající hodnota: 0,00 - Min. Hodnota: 3,00". Ale nevidím žádnou chybu.

Odpověď

Sloup se skládá z parametrizovaného I-profilu (svařovací profil). Pro použití v RF- / RAHMECK Pro musí být také specifikována tloušťka svaru pásu. Svar je detekován v RF- / RAHMECK Pro na jedné straně v oblasti tahu, na druhé straně je jejich tloušťka také zahrnuta do výpočtu efektivní délky T-čepu.

Klíčová slova

Chybová zpráva, poznámka, hodnota

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Přípoje
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Přípoje
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD