Po rozpoczęciu obliczeń RF- / RAHMECK Pro przeskakuje na ekran „1.2 Przekroje” i pojawia się następujący komunikat: „Wartość jest poza dopuszczalnym zakresem Istniejąca wartość: 0,00 - wartość minimalna: 3,00”. Ale nie widzę żadnego błędu.

Odpowiedź

Kolumna składa się ze sparametryzowanej sekcji I (profil spawania). Aby użyć jednego w RF- / RAHMECK Pro, należy również określić grubość spoiny wstęgowej. Spoina jest wykrywana w RF- / RAHMECK Pro z jednej strony w obszarze rozciągania, z drugiej strony ich grubość jest również uwzględniana przy obliczaniu efektywnej długości króćca T.

Słowa kluczowe

Komunikat o błędzie, uwaga, wartość

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na pytania, mogą Państwo skontaktować się z nami lub wysłać zapytanie za pomocą formularza.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RSTAB Połączenia
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Połączenia
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD