Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 002249 CS

1. prosince 2017

Přídavné moduly RF-CONCRETE

Při dimenzování biaxiálně napnutých panelů v RF-CONCRETE povrchech dostávám minimální zesílení v obou směrech stropu. Je možné v modulu nastavit, kde má být aplikována minimální výztuž?

Odpověď

Podle EN1992-1-1, odstavec 9.3.1, musí být do hlavního směru tahu desky vloženo minimální vyztužení, které zajistí chování tvárného prvku. Ve výchozím nastavení je v RF-CONCRETE Surfaces vybrána volba "Volba výztuže s hlavním tahem v uvažovaném prvku". To znamená, že pro každý prvek je požadována největší tahová síla pro každý směr výztuže a pro horní desku (-z) a spodní desku (+ z). Pokud byla zjištěna největší tahová síla pro jednotlivý prvek, aplikuje se tam minimální výztuž. Pokud je například minimální zesílení uspořádáno pouze v hlavním směru tahu pro biaxiálně napnuté desky, může to být specificky řízeno uživatelem. K tomu otevřete dialog "Nastavení minimální výztuže s chováním tažných součástí". Pokud zvolíte "Definovat", můžete specificky nastavit, v jakém směru a na které straně komponenty má být provedena minimální výztuž.

Klíčová slova

Minimální výztuž povrchy RF-BETON biaxiální hlavní směr tahu chování tažných prvků výztuž

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD