Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Při vstupu do průřezu mě doplňkový modul CONCRETE zobrazuje: "Chyba 32: Typ průřezu není podepřen pruty CONCRETE, takže následuje žádný návrh tohoto průřezu. "

Odpověď

Pokud vytvoříme nový průřez v programu RFEM / RSTAB, můžeme v kategorii "Parametrický - masivní" vybrat různé typy průřezů. Pokud kurzor myši po určitou dobu klikne na nějaké tlačítko, objeví se hlášení, které budou informovat o tom, které přídavné moduly má tento průřez dimenzovat (viz obrázek 01).

Průřezy, které jsou na obrázku 01 označeny zelenou barvou, můžeme stanovit pomocí BETON CONCRETE a RF-CONCRETE Members. Průřez typu "Pi" typu "A" ovšem není vhodný pro posouzení pomocí CONCRETE nebo RF-CONCRETE Members. Jak jsme ovšem uvedli v dialogu Informace, nabízí RF-TENDON průřez. Tímto způsobem můžeme tento průřez vybrat pro prut v programu RFEM a posoudit ho v přídavném modulu RF-TENDON Design.

Proč nelze posoudit všechny průřezy v CONCRETE nebo RF-CONCRETE Members?

To je způsobeno dostupnými vrstvami výztuže u jednotlivých typů průřezů. Pokud například vytvoříme a rozměříme obdélníkový průřez, nacházíme příslušnou vrstvu výztuže v CONCRETE TEMPLATE 1.6, což je případné rozdělení výztuže (viz obrázek 02). V obdélníkovém průřezu lze použít různé průřezy výztuží. Tyto vrstvy výztuže jsou nutné k určení napětí a přetvoření v průřezu a tím k požadované výztuži.

U ostatních průřezů, jako jsou například průřezy Pi, není tato informace k dispozici v aktuálním vývojovém stavu. Proto je nelze posuzovat pomocí CONCRETE nebo RF-CONCRETE Members.

Pokud je program DICKQ licencován, můžeme v programu RFEM / RSTAB vytvořit statickou konstrukci s průřezem Pi a určit rozhodující vnitřní síly. V DICKQ by pak bylo možné definovat průřez, převést vnitřní síly z programu RFEM / RSTAB a posoudit průřez ručně ručně zadat podélnou výztuž.

Další informace o společnosti DICKQ najdete na následujícím odkazu: https://www.dlubal.com/cs/produkty/silitary-databáze-elektroniky/dickq

DICKQ umožňuje libovolné zadání velkých průřezů.

Klíčová slova

Chyba 32 průřezy BETON nepřípustné průřezy

Literatura

Odkazy

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE Columns 8.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
EC2 for RSTAB 8.xx

Rozšíření modulů pro RSTAB

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle Eurokódu 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD