Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Které tvary střechy a půdorysu lze uvažovat s větrnými a vysokorychlostními generátory v RSTAB a RFEM?

Odpověď

Generátory zatížení tvoří obdélníkový tvar budovy. Pro geometrii střechy máme k dispozici následující tvary střechy:

  • Plochá
  • Pultová
  • Sedlová střecha

V případě rozdílných tvarů budov nebo střech lze zatížení zadat ručně pomocí nástroje "Generovat zatížení → Z plošného zatížení na pruty po rovině". Hodnota zatížení se musí stanovit ručně.

Zatížení větrem může být ovšem také možné pro libovolnou geometrii budovy s novým samostatným programem RWIND Simulation. To nám umožňuje simulace větrem

a pro generování zatížení větrem. Tyto možnosti lze optimálně využít ve spolupráci se softwarem RFEM pro statické výpočty nebo se softwarem RSTAB pro statické výpočty rámů.


Zadávání
Přímým načtením modelů z programu RFEM nebo z programu RSTAB lze stanovit relevantní parametry směru větru pro analýzu výškových větrných profilů na základě vetrového standardu. Výsledkem jsou příslušné zatěžovací stavy s globálně definovanými parametry.

Simulaci programu RWIND můžeme spustit také ručně, pokud neexistuje RFEM nebo RSTAB. Z tohoto důvodu lze data načíst z vektorové grafiky STL.

Dovedení terénu a budov životního prostředí do simulace je možné i ze souborů STL.

Výměnou dat mezi simulací pomocí programu RSTAB a RSTAB a RWIND Simulation můžeme snadno využít výsledky analýz větru jako zatěžovacích stavů v běžném pracovním prostředí RFEMu nebo RSTABu.

Služby RWIND Simulace
3D analýza nestlačitelného proudění pomocí řešičů OpenFOAM
Přímý import modelu z programu RFEM či RSTAB nebo ze souborů STL
Jednoduchá modifikace konstrukce pomocí drag-and-drop a grafického přizpůsobení
Automatická korekce topologie modelu pomocí síťování Shrinkwrap
Možnost přidávat objekty z okolního prostředí (budovy, terén...)
Rychlostní profily závislé na výšce v souladu s příslušnou normou
Modely turbulence k-epsilon a k-omega
Automatické síťování podle zvolené hloubky detailu
Paralelní výpočet s optimálním využitím výkonu vícejádrových počítačů
Výsledky během několika minut v případě simulací s malým rozlišením (do 1 milionu buněk)
Výsledky během několika hodin v případě simulací se středním/vysokým rozlišením (1 až 10 milionů buněk)
Grafické zobrazení výsledků na polích Clipper/Slicer (skalární a vektorová pole)
Grafické zobrazení streamline a animace

Klíčová slova

Tvar střechy geometrie budovy generátor zatížení valbová střecha

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD