Rád bych vypočítal rám haly s nákladem z jeřábové dráhy. Nejsem zcela jasné, co znamenají různé kategorie dopadů. Můžete mi to vysvětlit?

Odpověď

Ve standardu EN 1991-3 jsou skupiny zátěží 1-10 uvedeny v tabulce 2.2. Ty musí být porovnány s určením tříd v našem softwaru.
Zařazení do kategorií AE je vlastní jméno společnosti Dlubal.

Kategorie A: Mezní stav únosnosti> Tabulka 2.2 normy: ULS (1-7)
Kategorie B: Zkušební zatížení (8)
Kategorie C: Mimořádné (9,10)
Kategorie D: Mezní stav použitelnosti (11-13)
Kategorie E: Toto bylo zahrnuto do kombinatoriky na přání zákazníka a mělo by být použito pro zatěžovací stavy, ve kterých mají být ložiskové síly z výpočtu dráhy jeřábu kombinovány s další konstrukcí.

V článku znalostní báze je uvedeno, že kombinatorika (třídy AD) má být použita pro předběžný návrh nosníků jeřábové dráhy Pro nosnou konstrukci (konzoly, podpěry, tyče) se tato kombinatorika nepoužívá.
Ve vašem případě by zatížení ložiska z výpočtu dráhy jeřábu mohla být zohledněna pouze v kategorii E.

Klíčová slova

Kombinovaná technika jeřábová dráha, zatížení z nosníků jeřábových drah, kategorie

Literatura

[1]   Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 3: Einwirkungen infolge von Kranen und Maschinen; DIN EN 1991-3:2010-12

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
Samostatné Ocelové konstrukce
CRANEWAY 8.xx

Samostatný program

Posouzení nosníků jeřábové dráhy

Cena za první licenci
1 480,00 USD