Chtěl bych spočítat rám haly se zatíženími z jeřábové dráhy. Nejsem si zcela jistý, co znamenají jednotlivé kategorie účinků. Můžete mi je vysvětlit?

Odpověď

V normě EN 1991-3 jsou skupiny zatížení 1 až 10 uvedené v tabulce 2.2. Tyto je třeba dát naroveň s označením tříd v našem softwaru.

Klasifikace do kategorií A až E představuje klasifikaci specifickou pro programy Dlubal.

  • Kategorie A: Mezní stav únosnosti → Tabulka 2.2 normy: MSÚ (1-7) 
  • Kategorie B: Zkušební zatížení (8) 
  • Kategorie C: Mimořádná (9,10) 
  • Kategorie D: Mezní stav použitelnosti (11-13) 
  • Kategorie E: Byla zařazena do kombinatoriky na základě požadavku zákazníka a měla by být použita pro zatěžovací stavy, v nichž se podporová síla z výpočtu nosníku jeřábové dráhy kombinuje do další konstrukce. 

V článku z naší databáze znalostí (viz odkazy níže) je uvedeno, že kombinatorika (třídy A až D) by měla být použita pro předběžné posouzení jeřábových nosníků. U nosné konstrukce (konzoly, sloupy, nosníky) nelze tuto kombinatoriku použít.

Ve vašem modelu by byla zatížení na podporách z výpočtu jeřábové dráhy zohledněna pouze v kategorii E.

Klíčová slova

Kombinatorika pro jeřábovou dráhu Zatížení od jeřábových nosníků Kategorie Jeřábová dráha

Literatura

[1]   Eurocode 1: Actions on structures - Part 3: Actions induced by cranes and machinery; EN 1991‑3:2010‑12

Odkazy

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
Samostatné Ocelové konstrukce
CRANEWAY 8.xx

Samostatný program

Posouzení nosníků jeřábové dráhy

Cena za první licenci
1 480,00 USD