Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 002676 CS

25. března 2019

Sonja von Bloh Modelování | Konstrukce SHAPE-THIN

Jak mohu modelovat zaoblení, zkosení atd.?

Odpověď

Nepravidelnosti v geometrii průřezu lze znázornit bodovými prvky. Lze je přitom dodat jako prut, obdélník, kruh nebo trojúhelník, případně z ploch prutů. Tímto způsobem můžeme dále zohlednit nebo vyřadit oblast prutového prvku pro vlastnosti průřezu.
Pro zadání bodových prvků vybereme nabídku Vložit -> Průřezové údaje -> 1 5 bodových prvků nebo pomocí příslušného tlačítka v panelu nástrojů (viz Obrázek 1).
U prvků měřítka se nezobrazí žádné napětí.
Bodové prvky se při výpočtu torzního momentu setrvačnosti nepočítají. V dialogu Parametry výpočtu lze toto vykompenzovat korekčním součinitelem. Např. Lze uvést výrazné zaokrouhlení.

Dále můžeme vytvořit rohy a hrany průřezu s poloměrem a ohybem zaoblení pomocí funkce "Vytvořit zaoblený roh nebo roh s úkosem". Příslušné dialogové okno vyvoláme z hlavní nabídky Upravit -> Vytvoření zaobleného rohu nebo rohu s úkosem (viz Obrázek 2). V sekci Typ rohu určíme, zda se má roh zaoblit nebo zkosit. V závislosti na nastavení můžeme zadat poloměr zahuštění r nebo zmenšení délky l1 a l2 v sekci Parametry.
Poté, pokud dialog zavřeme, se obě prvky v pracovním okně zobrazí kliknutím myší
pro výběr. V dialogu "Vytvoření mezivýsledků č." v němž se zobrazí příslušné prvky
Zobrazení
Pokud je zaškrtávací políčko Oddělené prvky RFEM vytvořen po vytvoření oblouku
Smažeme průměty prvků v rohové zóně nového prvku. Možnost
Odstranit roh také odstraní uzel v rohu.

Navíc lze rohové zóny modelovat ve skutečném detailu funkcí "Smooth Corner" bez použití obdélníkových bodových prvků (viz Obrázek 3). Funkci vyvoláme příkazem Upravit -> Smršť rohu. Poté klikneme na jeden z obou prvků v oblasti průsečíku pracovního okna. Příslušná prutová část se zkrátí a příslušná strana prutu se odpovídajícím způsobem prodlouží. Prvek Null vytvoří spojení mezi prvky.

Klíčová slova

Bodový prut Chamfer Řezání Zaokrouhlení Zaokrouhlíme se Rybaření Dokonce i

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Průřezy Tenkostěnné
SHAPE-THIN 8.xx

Program pro průřezové charakteristiky

Průřezové charakteristiky a napětí tenkostěnných průřezů

Cena za první licenci
1 120,00 USD