Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Proč se generování zatížení v rovině nebo v buňkách částečně projeví v rohových bodech zápornými hodnotami?

Odpověď

Přestože implementovaný nástroj pro generování zatížení se může na první pohled vypadat jednoduše, je použitý postup na pozadí poměrně složitý.
Aby bylo lineárně proměnným zatížením na plochu možné přeměnit také na lineárně proměnné zatížení na pruty, je přednastavena možnost Detail opravy vygenerovaných zatížení "After moments equilibrium of total load and generated load".

Pokud například existuje obdélníková buňka, ale pouze 3 okrajové pruty, zatížení musí být rozděleno tak, aby výsledný moment z prutu zatížen příslušnými rameny páky k těžišti buňky byl nulový.
Záporné hodnoty se pak v rozích stanoví, je-li zatížení kladné.
Pokud tento účinek není žádoucí, lze deaktivaci opravit vygenerované zatížení nebo hodnotu "Žádné." Viz manuálová příručka, Kapitola 11.8

Klíčová slova

Moment rovnováhy Generátor zatížení Generátor zatížení

Literatura

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD