Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Jaká je definice znaménka pro nelinearitu liniového uvolnění?

Odpověď

Určení směru je vždy dáno osovým systémem liniového odjištění a poloh odříznutého objektu. Zobrazení osového systému pro sdílení linií lze otevřít v navigátoru projektu - Zobrazit pod položkou Model ->
Pro stanovení směru stanovení nelinearit je důležité vědět, jak se uvolněný objekt pohybuje vzhledem k osovému systému liniového uvolnění původního prvku.
Na obrázku 2 je uvolněná plocha V2 definována jako uvolněný objekt s liniovým uvolněním u z, pokud v z je zadán jako záporný. Zatížení na Obr. 1 a 2 by se uvolněná plocha 2 pohybovala proti ose z osového systému liniového uvolnění. Liniové uvolnění tak nebude působit u těchto zatížení, to znamená, že by plochy 1 a 2 byly pevně spojeny.

Klíčová slova

Liniové uvolnění Osový systém liniového kloubu Uvolnit souřadný systém Nelinearita Přihlásit Definice podepisování

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD