Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

V případě jednotlivých ploch se v tabulce nezobrazují žádné výsledky. Co může být příčinou?

Odpověď

U ploch v programu RFEM se výsledky zobrazí vždy v bodech rastru. Při nesprávném nastavení rastru se může stát, že pro jednotlivé plochy nebude žádný takový výsledek k dispozici. Proto se v grafickém okně nezobrazí žádná výsledná hodnota a v tabulce výsledků chybí plocha.

Obecně stačí omezit vzdálenost bodů rastru. Pro dosažení optimálního výsledku a grafického zobrazení lze také v ploše pro úpravu plochy upravit rastr plochy. Dvojím kliknutím na plochu otevřeme dialog "Upravit plochu". Poté klikněte na záložku „Rastr“.

Zde je možné upravit základní nastavení rastru plochy:

  • Typ rastru Kartézský nebo polární
  • Počet a vzdálenosti bodů rastru podle směru

Pokud zvolíme typ mřížky Upravit, můžeme dodatečně zadat následující možnosti:

  • Počátek rastru
  • Natočení rastru
  • Směr osy rastru

Klíčová slova

Výsledek Rastr Tabulka Plocha Zobrazit

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD