Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

V modulu RF-/DYNAM Pro jsou k dispozici dva různé přídavné moduly pro analýzu spektra odezvy. Jaké mohou být důvody pro rozdílné výsledky obou přídavných modulů?

Odpověď

Rozdíly mezi těmito dvěma moduly jsou vysvětleny v tomto FAQ .

V případě stejného nastavení by měly být vypočítány stejné výsledky také v obou přídavných modulech. To ovšem neplatí pro existující nelinearity. Důvodem je, že v přídavném modulu RF-/DYNAM Pro nejsou zohledněny žádné nelinearity. Při zobrazení výsledků v přídavném modulu Forced Vibrations se tak všechny nelinearity ignorují. Naopak ekvivalentní zatížení se počítají na lineárním systému, exportované zatěžovací stavy se pak počítají na reálné konstrukci v programu RFEM a RSTAB, tedy se všemi nelinearitami. To může vést k nekonzistentním výsledkům.

Pokud deaktivujete nelinearity u exportovaných zatěžovacích stavů, měli bychom dosáhnout stejných výsledků.

Způsob zohlednění nelinearit při analýze spektra odezvy je popsán na základě tahových prutů v tomto FAQ .

Klíčová slova

spektrum odezvy dynamika Rozdíly Výsledek Nelinearita Náhr. zatížení

Literatura

[1]   Manuál RF-DYNAM Pro. Tiefenbach: Dlubal Software, říjen 2018.

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
580,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Forced Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD