Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Chtěl bych definovat liniovou podporu s neúčinností v tahu a místo tahové síly absorbovat pomocí uzlové podpory na linii. Proč liniové podpoře stále přenáší tahovou sílu?

Odpověď

Pokud jsou uzlové podpory modelovány na podporovaných liniích, může dojít k problémům a nesprávným definicím. Proto se při kontrole správnosti zobrazí následující varovné hlášení.


Vnitřní linie, liniové podpory a uzlové podpory se zpracovávají na každém uzlu sítě KP. Pokud je uzlová podpora umístěna na liniové podpoře, uzel sítě konečných prvků tak získá několik definic podpory. Pokud definované směry podpor neodpovídají, není to kritické a varovné hlášení lze ignorovat. Pokud se zadávají stejné směry několikrát, objeví se rozpor.
V případě selhání liniové podpory na vlaku a uzlové podpory na této linii vzniká tahová síla v uzlu sítě konečných prvků, který ovšem spočívá v linii a v uzlové podpoře.


Chcete-li se vyhnout tomuto chování, můžeme v oblasti jednotlivých uzlových podpor zadat krátkou linii bez zadání podpory. Také může být užitečné modelovat tahový prut pomocí nově definovaného prutu. Posouzení síly pak lze upravit pomocí podepření prutu, samotného typu prutu a konečného uvolnění prutu.


Obecně by měly být podporové výztuhy realisticky odhadnuty; v našem příkladu jsme uvažovali jako zjednodušení.

Klíčová slova

Liniové podpory Uzlová podpora Nelinearita

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD