Při porovnávání výpočtu deformací v modulech RF-CONCRETE a jiném výpočetním programu mám různé výsledky. Co by mohlo být příčinou?

Odpověď

Rozdíly při určování deformace ve stavu s trhlinami mohou mít různé příčiny. V případě odchylek by měly být zkontrolovány následující body:

Je použita stejná metoda výpočtu?
RF-CONCRETE Deflect používá analytickou metodu výpočtu podle EN 1992-1-1 7.4.3.
RF-CONCRETE NL používá fyzikálně nelineární metodu výpočtu.
Podrobnější informace o metodách výpočtu lze najít například v příručce RF-CONCRETE Surfaces v kapitole 2.72.8 (anglicky) .

Je k dispozici stejný výchozí systém?
Aby mohl být základní systém považován za stejný, nechá se toto nejlépe posoudit na výsledcích lineárního výpočtu. Lineárně stanovená deformace základní kombinace by měla být přibližně stejná. Případné rozdíly u lineární deformace se mohou v souvislosti s výpočtem deformací ve stavu s trhlinami zvyšovat.

Zohledňují se stejné účinky?
Při porovnávání se ujistěte, že jsou používány stejné účinky, jako např. dotvarování a smršťování (obrázek 02).

Jsou k dispozici stejné vstupní hodnoty?

Kromě toho by v souvislosti s výpočtem deformací měla být provedena kontrola, zda jsou k dispozici stejné vstupní hodnoty. V tomto případě je potřeba zvláštní pozornost věnovat tomu, aby použitá výztuž (obrázek 03) a rameno resp. betonová krycí vrstva byly stejné.

Pokud byste příčinu po provedení kontroly nezjistili, obraťte se prosím na naši zákaznickou podporu.

Klíčová slova

Porovnání Porovnání programů Výpočet deformací Stav II (s trhlinami) Nelineární Rozdíly Příčina Frilo RIB D.I.E.

Ke stažení

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD