Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

V parametrech výpočtu zatěžovacího stavu resp. kombinace zatížení lze aktivovat různé součinitele tuhosti. Co přesně to znamená?

Odpověď

Změny tuhosti lze řídit samostatně pro následující prvky:

  • Materiály
  • Průřezy
  • Pruty
  • Plochy

Materiály

První volba "Materiály" je standardně aktivována pouze pro kombinace zatížení (viz Obrázek 02), protože je zde přednastavena analýza podle teorie 2. řádu. Pokud je tato funkce aktivována, redukuje se tuhost všech prvků pomocí dílčího součinitele spolehlivosti materiálu (viz Obrázek 03). To je důležité zejména pro dřevěné konstrukce v Evropě. Pokud byla vybrána automatická kombinace zatížení pro normu EN 1990 + EN 1995, SIA 260 + SIA 265 nebo DIN 1055-100 + DIN 18008, jsou k dispozici různá standardní nastavení. Pokud je dílčí součinitel spolehlivosti materiálu nastaven na 1,0, nezáleží na tom, zda je daná funkce aktivována, či nikoliv.

Obr. 03 - Redukce tuhosti dílčím součinitelem spolehlivosti γ_M

Průřezy

Pomocí této volby je možné nastavit součinitele násobení pro jednotlivé průřezy. V záložce "Upravit" v dialogu "Upravit průřez" je možné upravit momenty setrvačnosti i plochy průřezu. To má vliv na tuhost průřezů.

Obr. 04 - Zohlednění součinitelů násobení pro průřezy

Pruty

Při úpravách prutu je k dispozici záložka „Upravit tuhost“. Zde jsou různé typy zadání (viz Obrázek 05). Volba "Součinitele násobení" umožňuje upravovat tuhosti jednotlivých prutů stejným způsobem jako u průřezů.

Obr. 05 - Redukce tuhosti prutů

Plochy

U ploch typu "Standardní" a "Bez tahu" je možné upravit tuhosti plochy v záložce "Upravit tuhosti" v dialogu "Upravit plochu". Zde je možné, podobně jako v případě ortotropních ploch, upravit prvky prvky matice tuhosti pomocí součinitele.

Obr. 06 - Redukce tuhosti ploch

Další možnosti úpravy tuhosti

Kromě toho je možné v dialogu Parametry výpočtu vybrat další možnost pro cílenou úpravu tuhostí dalších prvků (viz Obrázek 07). Po zaškrtnutí volby "Upravit tuhosti" se otevře nová záložka (viz Obrázek 08). Kromě tuhostí prutů a ploch je zde možné také upravit tuhosti podpor a kloubů.

Obr. 07 - Další možnosti úpravy tuhosti

Obr. 08 - Úpravy pro podpory a klouby

Interakce jednotlivých součinitelů

Pokud bylo pro některý prvek zadáno několik součinitelů (například z průřezu a prutu), potom se tyto součinitele mezi sebou násobí. Výsledek u příkladu znázorněného na Obrázku 09 je následující:

Ely,mod=0,5 ×0,5 ×ElYEly,mod=0,25 ×Ely

Obr. 09 - Interakce jednotlivých součinitelů

Globální ovládání změny tuhosti

V globálních parametrech výpočtu (viz Obrázek 10) je možné všechny volby uvedené výše deaktivovat najednou. Lokální nastavení v parametrech výpočtu zatěžovacích resp. kombinací zatěžovacích stavů jsou přitom ignorovány.

Obr. 10 - Globální ovládání úprav tuhosti

Klíčová slova

Změna tuhosti Součinitel tuhosti Dílčí součinitel spolehlivosti Tuhost

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD