1001x
005283
15.7.2022

Posouzení případů s různými zatěžovacími situacemi

Jak mohu posoudit případy pro různé zatěžovací situace?


Odpověď:

Hlavní program RFEM 6 nebo RSTAB 9 se vyznačuje svou jednoznačností. Celé zadání v programu je nastaveno tak, aby pro každý výpočet byl vždy jeden jednoznačný výsledek. Podobně je uspořádáno i posouzení objektů. Ve vstupních údajích pro každý návrhový objekt program přiřadí potřebné vlastnosti s příslušným zatížením a po analýze zobrazí pro tento objekt jednoznačný výsledek.

Pokud se má pro celý model zobrazit více výsledků posouzení, například pro různé úrovně zatížení, nabízí program řešení pomocí addonu "Analýza fází výstavby (CSA)". Kromě samotné simulace procesu výstavby (stavby objektů) umožňuje tento addon také paralelní simulaci modelů s konstantním počtem objektů. V tomto zvláštním případě se základní model interně vytvoří souběžně několikrát a lze ho tak posoudit s různými zatíženími.

Postupujte prosím následovně:

  1. V Základních údajích aktivujte addon "Analýza fází výstavby (CSA)"
  2. V navigátoru v položce "Fáze výstavby" definujte požadované stavy s typem fáze "Začátek" a aktivujte všechny prvky
  3. V dialogu "Zatěžovací stavy a kombinace" v záložce "Fáze výstavby" přiřaďte jednotlivým případům příslušná zatížení
  4. Po výpočtu vyhodnoťte posouzení pro jednotlivé zadané stavy.

Autor

Ing. Niemeier je zodpovědný za vývoj hlavních programů RFEM, RSTAB, RWIND a oblast membránových konstrukcí. Zároveň má na starosti řízení jakosti a podporu zákazníkům.