155x
005450
19.2.2024

Dočasné stavby

Chtěl bych počítat dočasné konstrukce. Jaké programy můžete doporučit?


Odpověď:

Pro výpočet dočasných konstrukcí, jako jsou kolotoče, horské dráhy, pódia nebo tribuny, jsou k dispozici programy RFEM i RSTAB. Pro oba hlavní programy jsou k dispozici addony, které umožňují posuzovat ocelové, hliníkové a lehké konstrukce podle různých norem. Pokud chcete analyzovat také membránové a lanové konstrukce, pak je ten správný nástroj program RFEM.

Hlavní programy RFEM nebo RSTAB

Hlavní programy RFEM nebo RSTAB slouží k definování modelu, jeho vlastností a působících účinků. Program RFEM je přitom všestrannější, protože kromě čistě prutových konstrukcí může analyzovat také konstrukce s plošnými komponentami, jako jsou membrány.

Dostupné normy

Pro posouzení ocelových prutových a lanových konstrukcí jsou k dispozici následující normy:

 • EN 1993 (Eurokód 3)
 • BS 5950 (britská norma)
 • AISC 360 (americká norma)
 • SIA 263 (švýcarská norma)
 • IS 800 (indická norma)
 • GB 50017 (čínská norma)
 • CSA S16 (kanadská norma)
 • AS 4100 (australská norma)
 • NBR 8800 (brazilská norma)
 • SP 16.13330 (ruská norma)

Hliníkové konstrukce lze posuzovat podle norem:

 • EN 1999 (Eurokód 9)
 • ADM (americká norma)
 • GB 50429 (čínská norma)

Addony pro analýzu a posouzení

Addony pro posouzení doplňují funkce hlavních programů. V addonech Posouzení ocelových konstrukcí a Posouzení hliníkových konstrukcí můžete provést posouzení mezního stavu únosnosti, použitelnosti a stability podle výše uvedených norem.

V případě membránových a lanových konstrukcí vám addon From-finding usnadňuje stanovení tvaru prutových a plošných modelů zatížených normálovými silami. V programu RWIND můžete simulovat složité konstrukce v digitálním větrném tunelu a vygenerovaná zatížení větrem přenést do programu RFEM.

Dynamická analýza

Pokud potřebujete provést seizmickou analýzu nebo analýzu kmitání, addony pro dynamickou analýzu jsou dokonalým nástrojem pro stanovení vlastních frekvencí a vlastních tvarů nebo pro analýzu vnějších buzení.

Pokud máte dotazy k řešením Dlubal pro dočasné konstrukce, naše obchodní oddělení je rádo zodpoví.


Autor

Ing. Vogl vytváří a spravuje technickou dokumentaci.