Vytvoření průřezu ze souboru DXF v RSECTION

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Funkce

Nové

18. listopadu 2022

002553

Obecné

RSECTION 1

Přejete si vytvořit průřez z importovaného souboru DXF? Jde to tak snadno. K dispozici máte mimo jiné následující možnosti:

  • Automatické vytváření prvků
  • Linie DXF šablony jako střednice prvků s přiřazenou tloušťkou

Zvolili jste automatické vytváření prvků? V tom případě vytvoří program prvky a příslušné části z obrysů. Vytvoří se pouze prvky, které nepřekračují definovatelnou maximální tloušťku. Máte ve vašem případě k dispozici geometrii průřezu jako střednicový model? Potom můžeme linie DXF šablony považovat za střednice prvků. Zadejte tloušťku, která bude přiřazena rovnoměrně všem prvkům. Nemůžete najít funkce "Vytvořit prvky automaticky" a "Vytvořit prvky na liniích"? Nebojte se, obojí je také k dispozici v nabídce "Úpravy" pod položkou "Manipulace".

Klíčová slova

Import DXF Průřez:

Napište komentář...

Napište komentář...

RSECTION 1
Hliníkové napětí v průřezu

Hlavní program

Samostatný program RSECTION stanovuje průřezové charakteristiky pro libovolné tenkostěnné a masivní průřezy a provádí analýzu napětí.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR