Funkce programů

Vyhledávání


Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 1. Posouzení stability včetně vázaného kroucení v modulu RF-/STEEL AISC

  Analýza vázaného kroucení v přídavném modulu RF-/STEEL AISC

  Integrované modulové rozšíření RF-/STEEL Warping Tosion umožňuje provádět v přídavném modulu RF-/STEEL AISC posouzení podle návrhového průvodce Steel Design Guide 9.
  Výpočet probíhá podle teorie vázaného kroucení se 7 stupni volnosti. Lze tak realisticky posoudit stabilitu konstrukce včetně kroucení.

 2. Grafické znázornění vlastního tvaru v modulu RF-/STEEL AISC

  Řešič vlastních čísel pro posouzení prutů v přídavném modulu RF-/STEEL AISC

  Pro výpočet kritického momentu vzpěru je v přídavném modulu RF-/STEEL AISC k dispozici řešič vlastních čísel, který umožňuje přesně stanovit kritické zatížení.

  Tento řešič je doplněn oknem pro grafické znázornění vlastního tvaru, které slouží ke kontrole okrajových podmínek.

 3. Zadání mezilehlých podpor proti příčnému posunutí v modulu RF-/STEEL AISC

  Zohlednění mezilehlých podpor proti příčnému posunutí v přídavném modulu RF-/STEEL AISC

  V modulu RF-/STEEL AISC můžeme na libovolných místech zohlednit příčné mezilehlé podpory. Lze přitom například stabilizovat pouze horní pásnici.

  Dále je možné přiřadit uživatelsky zadané příčné mezilehlé podpory, například jednotlivé rotační nebo translační pružiny na libovolná místa na průřezu.

 4. 1.1 Základní údaje

  RSBUCK | Základní vlastnosti

  • Automatické převzetí údajů o konstrukci a okrajových podmínek z programu RSTAB
  • Volitelné zohlednění příznivého působení tahových sil
  • Převzetí normálových sil ze zatěžovacích stavů programu RSTAB nebo uživatelem definovaných podmínek pro prut
  • Zobrazení vzpěrných délek L kolem slabé a silné osy s příslušnými součiniteli vzpěrných délek b po prutech
  • Normované tvary vybočení seřazené po prutech
  • Zobrazení součinitele kritického zatížení pro celou konstrukci vzhledem k danému vzpěrnostnímu případu
  • Grafické a animované znázornění tvarů vybočení na renderovaném modelu
  • Identifikace prutů bez tlakových sil
  • Možnost převedení vzpěrných délek do dalších přídavných modulů programu RSTAB pro odpovídající posouzení prutů v souladu s normami
  • Možnost exportu geometrie tvaru vybočení do přídavného modulu RSIMP pro vytvoření imperfekcí
  • Přímý export dat do MS Excel
 5. 2.1 Vzpěrné délky a kritická břemena

  RSBUCK | Výsledky

  Výsledky analýzy vzpěru se zobrazí v přehledně uspořádaných tabulkách a názorných grafikách. Díky integraci modulu RSBUCK do programu RSTAB je možné všechny výsledky podrobně uspořádat do tiskového protokolu podle vlastních požadavků.

  Veškeré tabulky lze exportovat do MS Excel nebo jako CSV soubor. Všechny údaje potřebné pro export se definují ve zvláštní nabídce pro přenos dat.

 6. Výpočet tvarů vybočení

  RSBUCK | Výpočet

  RSBUCK určuje nejnevhodnější tvary vybočení konstrukce. Kvůli teorii výpočetní metody není obecně možné vyloučit nižší vlastní čísla z analýzy a současně určit vyšší vlastní čísla. RSBUCK může určit maximálně 1000 nejnižších vlastních čísel konstrukce.

  RSBUCK standardně používá k výpočtu vlastních čísel/součinitelů kritického zatížení průměrné hodnoty normálových sil v jednotlivých prutech. Modul může případně pracovat s nejnepříznivější normálovou silou v prutu. Stanovení tvarů vybočení celé konstrukce probíhá podle analýzy vlastních čísel. Iterativní řešič rovnic vyžaduje pouze tyto hodnoty:

  • Maximální počet iterací
  • Limit pro přerušení

  Protože se přesný výsledek dá aproximovat tak blízko, jak je to jen možné, aniž by jej bylo dosaženo, po určitém počtu iteračních kroků ukončí RSBUCK výpočet. V případě problému s konvergencí představuje limit pro přerušení mez, která určí okamžik, kdy je možné přibližný výsledek považovat za přesný. Pro divergence žádné řešení neexistuje.

 7. Grafické znázornění tvaru vybočení

  RSBUCK | Vstupní data

  Přídavný modul RSBUCK se vyznačuje snadným ovládáním, velkou přehledností a uživatelskou přívětivostí. Několika kliknutími lze definovat počet tvarů vybočení, které se mají spočítat, a také zatěžovací stavy, které se mají zohlednit.

  Údaje o konstrukci a okrajové podmínky nastavené ve zvoleném zatěžovacím stavu se převezmou automaticky. Případně je možné upravit importované normálové síly nebo ručně zadat jejich nové hodnoty. Dále lze vytvořit v modulu RSBUCK další případy a současně tak provést několik analýz, každou s jinými okrajovými podmínkami.

  Pro lepší zobrazení výsledků v modulu RSBUCK je možné nastavit jednotky nezávisle na hlavním programu RSTAB. Nejsou-li při otevření modulu RSBUCK k dispozici vnitřní síly z programu RSTAB, modul je automaticky spočítá a poté určí hodnoty vzpěru.

 8. Grafické znázornění vlastních tvarů

  RF-STABILITY | Výsledky

  První tabulka výsledků zobrazí součinitele kritického zatížení, což umožňuje snadnější vyhodnocení ohrožení stability. V případě prutových konstrukcí se zobrazí také vzpěrné délky a kritická břemena.

  V dalších tabulkách výsledků je možné zkontrolovat normované vlastní tvary podle uzlů, prutů a ploch. Grafický výstup vlastních tvarů umožňuje vyhodnocení chování konstrukce při vybočení a boulení a tím usnadňuje volbu vhodných korekčních opatření.

 9. Globální parametry výpočtu

  RF-STABILITY | Výpočet

  Pro analýzu vlastních tvarů jsou k dispozici různé výpočetní metody:

  • Přímé metody (Lanczos, kořeny charakteristického polynomu, iterace podprostoru) jsou vhodné pro analýzu malých až středních modelů. Tyto rychlé maticové metody řešení vyžadují větší kapacitu operační paměti (RAM) počítače. Také 64 bitové operační systémy využívají více paměti, proto je možné rychle vypočítat i složitější konstrukce.
  • Iterační metoda ICG (Metoda sdružených gradientů) zabírá jen malou část operační paměti. Vlastní tvary se určují jeden po druhém. Metodu lze použít pro výpočet velkých konstrukční systémů jen s několika vlastními čísly.

  RF-STABILITY provádí také nelineární stabilitní analýzu. U nelineárních konstrukčních systémů stanoví výsledky blízké reálným podmínkám. Zároveň se určí součinitel kritického zatížení tak, že postupně zvyšuje zatížení základního zatěžovacího stavu až k dosažení nestability. Při zvyšování zatížení se uvažují nelinearity, jako například vypadlé pruty, podpory a podloží a také materiálové nelinearity.

 10. Zadávání vstupních dat

  RF-STABILITY | Vstupní data

  Nejprve je nutné vybrat zatěžovací stav nebo kombinaci zatížení, jejichž normálové síly se použijí pro stabilitní analýzu. Kromě toho lze vybrat další zatěžovací stav, například pro zohlednění počátečního předpětí.

  Poté se definuje, zda má program provést lineární nebo nelineární analýzu. Podle způsobu použití je možné vybrat přímou metodu výpočtu, například Lanczosovu metodu nebo metodu sdružených gradientů. Pruty, které nejsou součástí plochy, se většinou zobrazí jako prutové prvky se dvěma uzly konečných prvků. Takové prvky znemožňují lokální ohyb jednotlivých prutů, proto modul obsahuje možnost automatického dělení prutů.

1 - 10 z 16

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všestranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“

Databáze znalostí

Databáze znalostí

Naše databáze znalostí obsahuje mnoho odborných technických článků i užitečné tipy a triky, které Vám mohou usnadnit řešení úloh z oblasti statiky v programech Dlubal Software.