272x
002797
22.3.2024

Fázové řezy v addonu Analýza fází výstavby (CSA).

V addonu Analýza fází výstavby (CSA) můžete používat složené průřezy, které se nazývají fázové průřezy. Pomocí fází výstavby lze postupně aktivovat nebo deaktivovat části průřezu typu "Parametrický - silnostěnný II".