Model budovy pro RFEM 6

Popis produktu

 • Konečné prvky ve statice v praxi

Tvorba, analýza a vyhodnocení modelu budovy

Přednastavená nabídka odkazů

Výhody pro vás

Model budovy

 • Automatické vytváření a úpravy jednotlivých podlaží
 • Zohlednění tuhosti stropu pomocí tuhé diafragmy
 • Automatické vytváření výsledků ve stěnách pomocí řezů
 • Těžiště jednotlivých podlaží
 • Síly, deformace a výslednice každého podlaží zvlášť

Addon Model budovy v programu RFEM umožňuje definovat a upravovat budovu na základě podlaží. Podlaží lze přitom v mnoha ohledech dodatečně upravovat. Informace o podlažích a také o celém modelu (těžiště) se zobrazí v tabulkách i graficky.


1

Funkce

 • Zohlednění a zobrazení hmot podlaží
 • Seznam konstrukčních prvků a informací o nich
 • Automatické vytváření výsledkových řezů na smykových stěnách
 • Výstup výslednic v řezu v globálním směru pro stanovení smykových sil
 • Tabulkový výstup hodnot účinků podlaží, mezipatrových posunů, středů hmotnosti a tuhosti nebo sil ve smykových stěnách
2

Vstupní data

Model budovy může být vytvořen již na začátku modelování konstrukce nebo jej lze aktivovat později. V modelu budovy lze definovat a měnit podlaží.

Při manipulaci s podlažími je možné jejich konstrukční prvky pomocí různých možností upravovat nebo zachovat.

Program automaticky vytvoří výsledkové řezy.

3

Výsledky

Výsledky lze obvyklým způsobem zobrazit v navigátoru Výsledky. Kromě toho se informace o jednotlivých podlažích zobrazí v dialogu addonu.

Cena

Cena
1 480,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 15. září 2022 9:00 - 13:00 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 21. září 2022 9:00 - 13:00 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 23. listopadu 2022 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 8. prosince 2022 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 15. června 2022 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 9. června 2022 8:30 - 12:30 CEST

Analýza spektra odezvy v programu RFEM 6 podle ASCE 7-16

Analýza spektra odezvy v programu RFEM 6 podle ASCE 7-16

Webinář 5. května 2022 14:00 - 15:00 EDT

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 24. března 2022 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 25. listopadu 2021 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 23. září 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 20. května 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle EN 1995-1-1

Online školení 17. března 2021 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle EN 1995-1-1

Online školení 18. prosince 2020 8:30 - 12:30 CET

RFEM 6
Budova z křížem lepeného dřeva (CLT)

Posouzení

Addon Vícevrstvé plochy umožňuje uživateli zadávat vícevrstvé skladby ploch.
Výpočet lze provést se zohledněním smykového spřažení nebo bez něj.

Cena za první licenci
1 120,00 USD