Model budovy pro RFEM 6

Popis produktu

 • Konečné prvky ve statice v praxi

Tvorba, analýza a vyhodnocení modelu budovy

Přednastavená nabídka odkazů

Výhody pro vás

Model budovy

 • Automatické vytváření a úpravy jednotlivých podlaží
 • Zohlednění tuhosti stropu pomocí tuhé diafragmy
 • Výpočet desek jako 2D úloh
 • Automatické vytváření výsledků ve stěnách pomocí řezů
 • Těžiště jednotlivých podlaží
 • Síly, deformace a výslednice každého podlaží zvlášť

Pokud plánujete budovu s více podlažími, je RFEM addon Model budovy tím správným partnerem. Umožňuje vám definovat a upravovat budovu prostřednictvím podlaží. Podlaží můžete přitom v mnoha ohledech dodatečně upravovat - přesně tak, jak potřebujete. Na program RFEM se můžete vždy spolehnout. Informace o podlažích a také o celém modelu (těžiště) vám program zobrazí v tabulkách i graficky.


1

Funkce

 • Zohlednění a zobrazení hmot podlaží
 • Seznam konstrukčních prvků a informací o nich
 • Automatické vytváření výsledkových řezů na smykových stěnách
 • Výstup výslednic v řezu v globálním směru pro stanovení smykových sil
 • Možnost zadání diafragem po jednotlivých podlažích (modelování podlaží)
  • Typ tuhosti Podlaží - tuhá diafragma
  • Zadání sad podlaží
  • Případně výpočet stropních desek jako 2D úloh v rámci 3D modelu
 • Smykové stěny: automatické zadání výsledkových prutů s libovolnými průřezy
 • Posouzení stěnových nosníků je možné zadat pomocí adonu  Posouzení železobetonových konstrukcí
  • Tabulkový výstup hodnot účinků podlaží, mezipatrových posunů, středů hmotnosti a tuhosti nebo sil ve smykových stěnách
 • Oddělené zobrazení výsledků pro posouzení desek a vyztužení
2

Vstupní údaje

Pro použití Modelu budovy máte dvě možnosti. Můžete ho vytvořit na začátku modelování konstrukce nebo ho aktivovat později. Přímo v Modelu budovy pak můžete definovat podlaží a manipulovat s nimi.

Při manipulaci s podlažími můžete jejich konstrukční prvky pomocí různých možností upravovat nebo zachovat.

Program RFEM udělá část práce za vás. Například automaticky generuje výsledkové řezy, takže si můžete snadno ušetřit spoustu výpočtů.
3

Posouzení desek\n jako samostatných 2D konstrukcí

Výpočet modelu budovy probíhá ve dvou výpočetních fázích:

 • Globální 3D výpočet celkového modelu, ve kterém jsou podlaží modelována jako tuhá deska (diafragma) nebo jako ohybová deska
 • Lokální 2D výpočet jednotlivých desek podlaží

Výsledky pro sloupy a stěny z 3D výpočtu a výsledky pro desky z 2D výpočtu se po výpočtu sloučí do jednoho modelu. To znamená, že není třeba přepínat mezi 3D modelem a jednotlivými 2D modely desek podlaží. Uživatel pracuje pouze s jedním modelem, šetří drahocenný čas a vyhýbá se případným chybám při ruční výměně dat mezi 3D modelem a jednotlivými 2D modely desek.

Svislé plochy v modelu může uživatel rozdělit na smykové stěny a otvorové překlady. Program z těchto stěnových objektů automaticky vygeneruje interní výsledkové pruty, takže je lze následně posoudit podle požadované normy v addonu Posouzení železobetonových konstrukcí jako pruty.

4

Výsledky

Výsledky můžete obvyklým způsobem zobrazit v navigátoru Výsledky. Kromě toho se vám informace o jednotlivých podlažích zobrazí v dialogu addonu. Máte tak vždy dobrý přehled.

Cena

Cena
1 850,00 EUR

Ceny platí pro používání softwaru ve všech zemích.

RFEM 6
Budova z křížem lepeného dřeva (CLT)

Posouzení

Addon Vícevrstvé plochy umožňuje uživateli zadávat vícevrstvé skladby ploch. Výpočet lze provést se zohledněním smykového spřažení nebo bez něj.

Cena za první licenci
1 450,00 EUR