Výpočetní MKP program RFEM 6 | Výpočet

Software pro statické výpočty

Váznou vaše výpočty pravidelně? Pak vyzkoušejte program RFEM 6 pro výpočty MKP! Umožňuje rychle a jednoduše modelovat, provádět statické a dynamické výpočty a posuzovat modely s prutovými, deskovými, stěnovými, lomenými, skořepinovými a tělesovými prvky.

Díky modulární koncepci softwaru můžete program RFEM vybavit odpovídajícími addony a využít je v nejrůznějších oblastech.

  • MKP program RFEM 6

Lineární a nelineární analýza konstrukcí

Váš model je spočítán přesně a rychle. Model se spočítá lineárně podle teorie prvního řádu, nelineárně podle teorie druhého nebo třetího řádu. Pro stanovení návrhových vnitřních sil můžete výsledky skládat do kombinací.

1

Individuální nastavení parametrů výpočtu

Vyberte si individuálně vhodné parametry výpočtu pro váš projekt: Výpočet lze provést pro všechny typy prutů podle teorie I., II. nebo III. řádu. Tuto volbu máme jak pro zatěžovací stavy, tak pro kombinace zatížení. Pro zatěžovací stavy, kombinace zatížení a kombinace výsledků lze specificky nastavit další parametry výpočtu, což zaručuje vysokou flexibilitu s ohledem na metodu výpočtu a podrobné specifikace.

2

Možnost zvyšovat zatížení postupně

Při aplikaci zatížení vám tato funkcionalita pomůže dále. Požadované zatížení může být aplikováno přírůstkově.. Tato možnost je vhodná zejména pro výpočty podle teorie velkých posunů (3. řád). V programu RFEM je také možné snadno provést postkritickou analýzu.

3

Výpočetní jádro s víceprocesorovou technologií

Nechte se přesvědčit výpočetním jádrem, jeho optimalizovaným síťovým propojením a neomezenou podporou víceprocesorové technologie. To nabízí výhody, jako například paralelní výpočet lineárních zatěžovacích stavů a kombinací zatížení několika procesory bez přídavného zatížení pracovní paměti. Matici tuhosti je nutné vytvořit pouze jednou. S rychlým a přímým řešením rovnic můžete počítat i velké systémy.
Pokud potřebujete pro své modely spočítat mnoho kombinací zatížení, spustí program několik řešičů paralelně (jeden na jádro). Každý řešič pak spočítá kombinaci zatížení, čímž je proceosr lépe vytížený.
Během výpočtu můžete cíleně sledovat vývoj deformace v diagramu a přesně tak vyhodnotit konvergenční chování.

Cena

Cena
4 450,00 EUR

Ceny platí pro používání softwaru ve všech zemích.