Centrum Georgese Pompidoua v Metách, Francie

Projekt zákazníka

12. prosince 2010

Francie

RSTAB

Dřevěné konstrukce

Statika Návrh dřevěné konstrukce
SJB.Kempter.Fitze AG, Eschenbach, Německo
www.sjb.ch.
Konstrukce Generální dodavatel
Demathieu & Bard
Paříž, Francie
www.demathieu-bard.fr

Dřevěné konstrukce
Holzbau Amann GmbH, Weilheim-Bannholz, Německo
www.holzbau-amann.de
Architektura Shigeru Ban Architects Europe
Jean de Gastines Architectes
Investor Město Mety, Francie
www.metzmetropole.fr

Pompidouovo centrum kultury a umění ve francouzských Metách je pobočkou pařížského Centra Georgese Pompidoua, které v sobě skrývá sbírky moderního a současného umění a které patří k nejvýznamnějším muzeím na světě.

Konstrukce

Architektonický návrhu Centra Georgese Pompidoua v Metách od japonského architekta Shigeru Bana představuje obří (vnějsí rozměry: 100 m x 100 m) tradiční čínský slamák, u něhož je sláma spletena ve třech různých směrech a vytváří pravidelnou soustavu šestiúhelníků a trojúhelníků.

Obrovský klobouk protínají tři velké na sobě ležící železobetonové roury. Špičku klobouku tvoří šestiúhelníková ocelová věž.

Dřevěná konstrukce zastřešení se skládá z vícevrstvých křížících se pásů. Zakřivené lepené lamelové nosníky jsou v bodech křížení spojeny předpjatými závitovými tyčemi a talířovými pružinami. Takto je zajištěn přenos namáhání ve spojích prostřednictvím tření.

Paralelně vedoucí nosníky jsou navzájem spojeny pomocí překližkových panelů a svorníků. Působí tedy jako Vierendeelův nosník s poddajným spojením.

Posouzení

Statický výpočet dřevěné konstrukce zastřešení obsahující asi 41 000 prutů provedla švýcarská firma SJB.Kempter.Fitze. Použila k tomu program RSTAB s přídavnými moduly TIMBER, DYNAM a RSBUCK.

Kromě konstrukce zastřešení bylo potřeba vytvořit také zjednodušený model nosné ocelové a železobetonové konstrukce, aby se dostatečně přesně zohlednilo jejich vzájemné spolupůsobení. Pro výpočet vnitřních sil v jednotlivých prvcích a jejich spojích byl vytvořen podrobný model dřevěné konstrukce obsahující každý pás, překližkovou desku i spoj s příslušnou orientací v prostoru.

Pro přesnější stanovení zatížení konstrukce byla provedena řada měření ve větrném tunelu CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment). Kromě zatížení vlastní tíhou, užitného zatížení a zatížení teplotou se při výpočtu uvažovalo celkem 96 zatěžovacích stavů zatížení větrem, 80 zatěžovacích stavů od zatížení sněhem a z toho vyplývající membránová zatížení.

Kromě návrhu dřevěné konstrukce byl v programu RFEM proveden i výpočet 216 ocelových prvků sloužících k ukotvení dřevěné konstrukce.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Dřevěné konstrukce
TIMBER Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Forced Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
580,00 USD