Centrum Georgese Pompidoua v Metách, Francie

Projekt zákazníka

12. prosince 2010

Francie RSTAB Dřevěné konstrukce

Statika Návrh dřevěné konstrukce
SJB.Kempter.Fitze AG
Eschenbach, Německo
www.sjb.ch
Konstrukce Generální dodavatel
Demathieu & Bard
Paříž, Francie
www.demathieu-bard.fr

Dřevěná konstrukce
Holzbau Amann GmbH
Weilheim-Bannholz, Německo
www.holzbau-amann.de
Architektura Shigeru Ban Architects Europe
Jean de Gastines Architectes
Investor Město Mety, Francie
www.metzmetropole.fr

Pompidouovo centrum kultury a umění ve francouzských Metách je pobočkou pařížského Centra Georgese Pompidoua, které v sobě skrývá sbírky moderního a současného umění a které patří k nejvýznamnějším muzeím na světě.

Autorem architektonického návrhu Georgese Pompidoua v Metách je japonský architekt Shigeru Ban, který se inspiroval tradičním čínským slamákem, u něhož je sláma spletena ve třech různých směrech a vytváří pravidelnou soustavu šestiúhelníků a trojúhelníků.

Konstrukce

Obrovský klobouk o vnějších rozměrech 100 m x 100 m protínají tři velké na sobě ležící železobetonové roury. Centrální vrchol klobouku tvoří šestiúhelníková ocelová věž.

Dřevěná konstrukce zastřešení se skládá z vícevrstvých křížících se pásů, které jsou vyrobeny z lamelových nosníků. Zakřivené lepené lamelové nosníky jsou v bodech křížení spojeny předpjatými závitovými tyčemi a talířovými pružinami. Takto je zajištěn přenos namáhání ve spojích prostřednictvím tření.

Paralelně vedoucí nosníky jsou navzájem spojeny pomocí překližkových panelů a svorníků. Působí tedy jako Vierendeelův nosník s poddajným spojením.

Statický výpočet a návrh

Statický výpočet dřevěné konstrukce zastřešení obsahující asi 41 000 prutů provedla švýcarská firma SJB.Kempter.Fitze. Použila k tomu program RSTAB s přídavnými moduly TIMBER, DYNAM a RSBUCK.

Kromě konstrukce zastřešení bylo potřeba zpracovat také zjednodušený model podpůrné ocelové a železobetonové konstrukce, aby se zohlednilo jejich vzájemné spolupůsobení.

Pro výpočet vnitřních sil v jednotlivých prvcích a jejich spojích byl vytvořen podrobný prostorový model dřevěné konstrukce včetně všech dílčích součástí.

Pro přesnější stanovení zatížení konstrukce byla provedena řada měření ve větrném tunelu CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment). Kromě zatížení vlastní tíhou, užitného zatížení a zatížení teplotou se při výpočtu uvažovalo celkem 96 zatěžovacích stavů zatížení větrem, 80 zatěžovacích stavů od zatížení sněhem a výsledná membránová zatížení.

Kromě návrhu dřevěné konstrukce byl v programu RFEM proveden výpočet 216 ocelových prvků sloužících k ukotvení dřevěné konstrukce.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Dřevěné konstrukce
TIMBER Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Forced Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
580,00 USD