Přeprava domu Pipi Dlouhé Punčochy, Nizozemsko

Projekt zákazníka

Statika a konstrukce Techniek en Methode B.V.
's-Gravendeel, Nizozemsko
www.tenm.nu
Konstrukce Zhotovitel
Bresser Grote Projecten
's-Gravendeel, Nizozemsko
www.bresser.nu
Investor Rijkswaterstaat
Ministerstvo infrastruktury a životního prostředí
Nizozemsko
www.rijkswaterstaat.nl

Následující údaje se vztahují k základové desce.

Délka: ~ 22 m | Šířka: ~ 13 m | Výška: ~ 1 m | Hmotnost: ~ 125 t
Počet ploch: 3 | Konečné prvky: 7 522

Na konci roku 2013 se poblíž nizozemského Amsterdamu uskutečnil náročný transport domu nazývaného „Vechthoeve“ na vzdálenost 500 metrů. Dřevěný dům je známý jako dům Pipi Dlouhé Punčochy. Vila musela být přemístěna, protože se zde plánuje rozšíření dálnice A1.

Za necelé tři měsíce dokončila firma Bresser Groß Projekte z oblasti 's Gravendeel projekt přesunu domu na souši i ve vodě do konečného místa v oblasti Hoogerlust.

Dědictví UNESCO

„Vechthoeve“ je součástí tzv. obranné linie Amsterdamu zapsané do dědictví UNESCO. Vzhledem ke své velké kulturní a historické hodnotě bylo rozhodnuto nizozemským Ministerstvem infrastruktury a životního prostředí přemístit budovu na nové místo, kde bude plnit novou funkci.

Proto se rozhodlo o přepravě domu po vodě, kde bylo zapotřebí překonat dvě hráze. Relativně slabé hráze byly zesíleny dvěma dočasnými mosty a sadou štětovnic.

Aby bylo možné odpovídajícím způsobem podepřít budovu během přepravy, byla vytvořena nová základová deska. Kromě toho bylo umístěno pod budovu sedmnáct ocelových podpůrných pilířů. Stejné množství zvedáků se použilo ke zvednutí celé konstrukce do úrovně 2,7 metrů nad zemí. Nakonec byla konstrukce i s betonovou základovou deskou o tloušťce 300 mm přesunutá pomocí takzvaných SPMT (modulární transportéry s vlastním pohonem).

Posouzení betonové základové desky

V programu RFEM byla vytvořena sada třech modelů:

  1. Stálá situace
  2. Přeprava
  3. Zvedání

Modely se vždy skládají z několika betonových ploch namáhaných liniovým zatížením (zvedáky) a vlastní hmotností. Zvedáky byly modelovány jako pružné podpory s různými tuhostmi v každém směru. Požadovaná výztuž v desce byla navržena v přídavném modulu RF‑CONCRETE Surfaces.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD