Zastřešení Foodcourtu Centra Černý Most, Praha

Projekt zákazníka

Statika a konstrukce Helika a.s., OBERMEYER Group
Praha, ČR
http://www.obermeyer.cz

Délka: ca 82 m | Šířka: ca 49 m | Výška: ca 13 m | Hmotnost: ca 290 t
Uzly: 1 593 | Pruty: 2 367 | Materiály: 4 | Průřezy: 84

V březnu 2013 byla dokončena a otevřena stavba rozšířeného nákupního Centra Černý Most v Praze. Tento projekt byl koncipován britskou architektonickou kanceláří Benoy. Architektonicky originálním konstrukčním prvkem nákupního centra Černý Most je zastřešení prostoru s jídelnami, zvaného Foodcourt. Střecha je částečně prosklená a právě zde se prosadil návrh přiznané ocelové konstrukce.

Konstrukce

Díky dobré spolupráci koncepčního architekta se statiky se zvolil návrh konstrukce s geometrií, která na první pohled vytváří dojem nepravidelnosti. Při bližším zkoumání lze však vysledovat přirozené linie hlavních nosníků, které jsou sice zvlněny do tvaru tzv. „hadu“, ale rozmístěny jsou v pravidelném rytmu po osmi metrech v rastru základního modulu celého objektu.

Hlavní nosníky jsou vysokého komorového průřezu svařeného z plechu. Hadi jsou v půdorysu zvlněni, a to vždy poloměrem jeden metr. Na pohled se zdají být každý jiný, jejich geometrie je ale stejná. Půdorys střechy v typické části byl vytvořen pomocí jednoho nosníku se dvěma vlnami, který byl střídavě zrcadlen okolo svislé roviny v příčném a pak v podélném směru střechy.

Stabilita hlavních nosníků je zajištěna vedlejšími nosníky obdobného, ale subtilnějšího průřezu, které se samy v každém poli navzájem proplétají a podepírají se. Výroba a montáž byly náročné. Jednotlivé části hadu byly svařovány na místě.

Model ocelové konstrukce pro analýzu vnitřních sil a pro posouzení byl vypracován pomocí statického programu RFEM.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD