Vyhlídková věž v Bad Wildbad, Německo

Projekt zákazníka

Projekt, statické výpočty, výstavba WIEHAG GmbH
Altheim, Rakousko
www.wiehag.com
Posouzení statiky základů Ing.-Büro Wolf GmbH
Pasov, Německo
Architekt Architekturbüro Josef Stöger
Schönberg, Německo
www.architekt-stoeger.de
Investor Erlebnis Akademie AG
Bad Kötzting, Německo
www.eak-ag.de

Asi 40metrová vyhlídková věž je hlavní atrakcí stezky korunami stromů na vrchol Sommerberg v německém městě Bad Wildbad. Vyhlídková plošina na vrcholu věže nabízí neobyčejný pohled na hustě zalesněný přírodní park Střední/severní Černý les.

Zákazník společnosti Dlubal Software, WIEHAG GmbH z rakouského Altheimu, byl zodpovědný za projektovou dokumentaci, statické výpočty, výrobu a montáž konstrukce věže. Statické výpočty proběhly v programu RSTAB.

Konstrukce

Tvar vyhlídkové věže připomíná pohár. Konstrukci tvoří vnější kruh s 12 dvojitě nakloněnými nosníky z lepeného lamelového dřeva, které jsou rotačně symetricky uspořádány ve stejné vzájemné vzdálenosti.

12 hlavních nosníků je nakloněno o 7,7° od středu a dále o 9,4° proti směru hodinových ručiček. Věž tedy vypadá jako mírně nakloněný a zkroucený pohár.

Ve výšce 5 m se vstupuje do věže přímo ze stezky korunami stromů o celkové délce asi 1 250 m, která se vine mezi stromy a místy dosahuje výšky až 20 m.

Na vyhlídkovou plošinu se vystoupá po dřevěné konstrukcí ve tvaru spirály, která je upevněna k dřevěným sloupům pomocí ocelových konzolových nosníků. Mezi jednotlivými konzolovými nosníky jsou dřevěné podélníky s prkennou podlahou.

Na vrcholu věže se nachází vyhlídková plošina z oceli. Plošinu tvoří ocelové konzolové nosníky, které přečnívají ven a jsou připojeny k dřevěným sloupům. Na konzolových nosnících jsou opět připevněny dřevěné podélníky s prkennou podlahou.

Ztužení konstrukce zajišťuje síť ocelových táhel a prstenců umístěná po obvodu věže.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Dřevěné konstrukce
TIMBER Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD