Rekonstrukce Müngstenského mostu, Německo

Projekt zákazníka

Kontrola statického výpočtu
PSP - Professor Sedlacek & Partner
Dortmund, Německo
www.psp-ingenieure.de
Statický přepočet
IWS Beratende Bauingenieure
Idstein, Německo
www.iws-idstein.de
Projekt
IGS Ingenieure GmbH & Co. KG
Výmar, Německo
www.igs-ib.de
Řízení projektu
DB Engineering & Consulting GmbH
Kolín nad Rýnem, Německo
www.db-engineering-consulting.de
Investor
DB Netz AG
Düsseldorf, Německo
www.dbnetze.com

Müngstenský most z roku 1897 dodnes patří mezi nejvýznamnější stavby v oblasti ocelových mostů. 107 metrů vysoký viadukt nad řekou Wupper je nejvyšším železničním mostem v Německu. Návrh vychází z konceptu viaduktu Garabit od Gustava Eiffela, který byl dokončen v roce 1884 u Saint‑Flour v jižní Francii.

Most spojuje města Solingen a Remscheid. Přibližně 120 let železniční dopravy a vliv klimatických podmínek vedly k různým poškozením konstrukce. Kromě toho se v důsledku změněných požadavků současných předpisů projevily určité nedostatky v konstrukci komponentů. Proto bylo nutné přikročit k rekonstrukci mostu pro využití nejméně dalších 30 let.

Statický posudek mostu provedla kancelář IWS Ingenieure. O kontrolu statického výpočtu mostní konstrukce se postarala společnost PSP - Professor Sedlacek & Partner s využitím programu RSTAB.

Konstrukce

Viadukt o celkové délce 465 m tvoří oblouková konstrukce o rozpětí 170 m a podpůrné mosty o rozpětí 30 a 45 m na obou stranách viaduktu, které jsou uloženy na válcových ložiscích na příhradových pilířích.

Na horní straně se nachází mostovka navržená jako otevřený nosníkový rošt a na něm dvoukolejný železniční svršek.

Přepočet

Posouzení i kontrolní výpočet byly provedeny na 3D prutovém modelu. Při vytváření modelu se zohlednilo zjištěné poškození konstrukce. Zvláštní pozornost byla například věnována spojům jednotlivých částí konstrukce, kterým byly definovány tuhosti s co nejreálnějšími hodnotami.

Na rozdíl od původního statického výpočtu bylo také poprvé zváženo 13 montážních zatěžovacích stavů, například manipulační poloha obloukového vazníku. Ta byla ve své době montována metodou klasické konzolové konstrukce s délkou konzoly až 30 m. Montážní stavy mají významný vliv na napjatost v zatěžovacím stavu vlastní tíhy.

Kromě obvyklých proměnných zatížení od teploty, větru, zrychlení / brzdění a bočního nárazu, byly uvažovány účinky 3 různých zatěžovacích vlaků (UIC‑71 apod.). Přepočet byl ověřen a zkalibrován, mimo jiné provedením zatěžovacích zkoušek.

Výsledky a rekonstrukce

Při přepočtu bylo možné prokázat poškození v konstrukci mostu. V jednotlivých konstrukčních prvcích, jako jsou podélné a příčné nosníky mostovky, větrová ztužidla, ukotvení, vycházelo využití přes 200 %. To vedlo k rozhodnutí provést důkladnou rekonstrukci mostu.

Nejzávažnějším zásahem bylo nahrazení konstrukce mostovky, které vyžadovalo úplné uzavření železniční tratě. Kromě toho bylo nutné snížit úroveň zatížení. Rekonstrukci podpůrných mostů, pilířů, základových prvků a také oblouků lze uskutečnit při omezeném provozu na trati.

Díky rozhodnutí rekonstruovat a zesílit Müngstenský most, a to i přes vysoké finanční náklady, se zachovala vynikající ocelová mostní konstrukce.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Ostatní
RSMOVE 8.xx

Přídavný modul

Generování zatěžovacích stavů z pohyblivých zatížení

Cena za první licenci
450,00 USD