Vyhlídková věž Saarschleife, Německo

Projekt zákazníka

Projekt, statické výpočty, výstavba WIEHAG GmbH
Altheim, Rakousko
www.wiehag.com
Posouzení statiky základů Ing.-Büro Wolf GmbH
Pasov, Německo
Architektonický návrh Architekt Josef Stöger
Schönberg, Německo
www.architekt-stoeger.de
Investor Erlebnis Akademie AG
Bad Kötzting, Německo
www.eak-ag.de

Vyhlídková věž o výšce asi 42 m nabízí jedinečný výhled na krajinu přírodního parku Saar-Hunsrück, do údolí meandru řeky Sáry a při dobré viditelnosti až na pohoří Vogézy. Věž je hlavní atrakcí stezky korunami stromů o délce 1 250 m, která umožňuje návštěvníkům vystoupat až do výšky 23 m nad úrovní lesa.

Půlkruhový tvar věže zrcadlí meandr řeky Sáry. Zároveň se jedná o efektivní způsob minimalizace dopadu na křemencový biotop.

Společnost WIEHAG GmbH měla na starosti projektovou dokumentaci, statické výpočty, výrobu a montáž konstrukce věže. Statické výpočty proběhly v programu RSTAB.

Konstrukce

Kolem podélné osy věže je rotačně symetricky umístěno devět rovných lepených lamelových nosníků, které navzájem spojuje pět horizontálních prstenců z ocelových trubek. Ocelové trubky jsou pevně spojeny k hlavním sloupům kolem lokální osy z, aby nedošlo k bočnímu vychýlení sloupů z roviny. Mezi sloupy se nachází síť z ocelových diagonál.

Další vyztužení konstrukce tvoří dvě ocelové trubky a ztužovací kříž mezi oběma krajními sloupy.

Úhel mezi sloupy je 18° v krajním poli a 24° v ostatních polích. Věž má průměr 12,22 m, vzhledem ke středu lepených lamelových sloupů.

Na věž lze vstoupit ze stezky korunami stromů ve výšce asi 20 m. Rampa ve tvaru spirály o šířce 2,5 m přiléhá na vnitřní a vnější stranu sloupů a vede na vyhlídkovou plošinu.

Plošinu o šířce 6 m tvoří ocelové konzolové nosníky, které přečnívají ven a jsou připojeny k dřevěným sloupům. Na konzolových nosnících jsou připevněny dřevěné podélníky s prkennou podlahou.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Dřevěné konstrukce
TIMBER Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD