Autosalon Garage Jos Petry v Roostu, Lucembursko

Projekt zákazníka

Statika a konstrukce SCHATZ Engineering GmbH & Co. KG
Karlsdorf-Neuthard, Německo
www.schatz-engineering.eu
Řízení projektu Réalisation Immobilière Industrielle S.A./AG
Lucembursko
www.rii-sa.lu
Investor Jos Petry
Wellenstein, Lucembursko

Následující údaje se týkají jedné budovy autosalonu.

Délka: ~ 36.5 m | Šířka: ~ 27.5 m | Výška: ~ 13.0 m | Hmotnost: ~ 1,247 t
Počet uzlů: 245 | Pruty: 420 | Materiály: 3 | Průřezy: 23

V lucemburském městě Roost vzniká komplex budov pro automobilové odvětví. Součástí komplexu bude až šest autosalonů, jeden parkovací dům a autolakovna. Stavební projekt byl rozdělen do dvou fází. První fáze projektu zahrnuje tři vícepodlažní autosalony se stejným typem nosné konstrukce.

Schatz Engineering, zákazník společnosti Dlubal Software, byl zodpovědný za statický a konstrukční návrh komplexu budov. Posouzení statiky proběhlo v programu RSTAB a projektování konstrukce v Tekla Structures.

Konstrukce

Tři konstrukčně totožné budovy autosalonů mají vnější rozměry d x š x v asi 37 m x 28 m x 13 m.

Nosnou konstrukci tvoří prefabrikované sloupy s tvarovanými základy. Na konzolách sloupů jsou umístěny prefabrikované betonové nosníky. Zdi byly navrženy jako betonové duté stěny. Stropy tvoří filigránové desky s dodatečnou vrstvou betonu. Střešní konstrukce a dílčí konstrukce fasády byly realizovány jako ocelová konstrukce.

BIM projektování v RSTAB a Tekla Structures

Projektování konstrukce proběhlo v programu Tekla Structures. Model Tekla byl následně převeden do programu RSTAB pomocí přímého rozhraní. Po statickém výpočtu se aktualizovaly rozměry nosníků v modelu Tekla.

V Tekla Structures byly kromě jiných vytvořeny také výkresy bednění a výztuže pro prefabrikované dílce z betonu, projekt autolakovny, přehledy a NC data pro ocelovou konstrukci.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE Columns 8.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
FOUNDATION Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD