Přemostění pro zvěř AM2 v Korutanech, Rakousko

Projekt zákazníka

Investor a návrh Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)
www.oebb.at
Geometrická optimalizace a statický výpočet Technická univerzita Vídeň
Institut nosných konstrukcí
www.tuwien.ac.at

Most pro zvěř AM2 byl postaven metodou pneumatického tvarování ztvrdlého betonu (PFHC - Pneumatic Forming of Hardened Concrete) Tento nový postup byl vyvinut na Technické univerzitě ve Vídni v rámci výzkumného projektu „Nepravidelné plochy z betonu“.

Most překlenuje novou dvojkolejnou trať koralmské dráhy na jihu Korutan. Aby bylo možné budoucí stavbu detailně otestovat, byla nejdříve postavena zkušební skořepina v měřítku 1:2, která dnes slouží jako přístřešek pro nejrůznější akce.

Jak funguje metoda PFHC

Nejdříve se připraví rovná betonová plocha s klínovitými výřezy, do kterých se zabudují nafukovací balony. Na okraj desky se zabuduje předpjatá výztuž bez spojení umístěná v kanálcích. Po vytvrdnutí betonu se nafoukne vzduchový balon uložený vespod, čímž se betonová deska vytvaruje do obousměrně zakřivené skořepiny. Na konci procesu tvarování se ještě namontují předpjatá táhla. Ta se ukotví, poté co jsou všechny spáry zality betonem nebo zálivkovou maltou.

Konstrukce mostu pro zvěř

Vytvarovaná skořepina mostu o tloušťce 100 mm je pokryta dalšími 350 mm betonu. Drobné trhliny vzniklé během tvarování se uzavřou další vrstvou betonu. Na spodní straně trhliny nejsou, protože se při dotvarování jedná o tlačenou stranu konstrukce.

Celá skořepinová konstrukce mostu má půdorysné rozměry 36,2 m x 38,7 m a výšku 8,9 m. Tvar skořepiny vychází z optimalizace nosné konstrukce vzhledem k předpokládanému zatížení a dalším podmínkám. Díky této optimalizaci bylo dosaženo stavu membránového napětí příznivého pro chování konstrukce.

Bilance stavby mostu z ekologického hlediska je neuvěřitelně příznivá. Ve srovnání s původně plánovanou variantou ve formě železobetonové konstrukce bylo sníženo zatížení životního prostředí podle potenciálu skleníkových plynů (CO2 - ekv.) o zhruba 40 %.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD