Sídlo mediální skupiny Funke Mediengruppe, Essen, Německo

Realizováno v programech Dlubal Software...

  • Zákaznický projekt

Projekt zákazníka

Skupina FUNKE Mediengruppe se sídlem v Essenu v německém Porúří vypsala zakázku na výstavbu nové podnikové centrály pro cca 1 000 zaměstnanců na důležitém dopravním uzlu v centru města. Komplex se skládá ze tří objektů s celkovou podlažní plochou 37 000 m² a s 300 parkovacími místy.

Investor KK Berliner Platz 1 Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG
Rüttenscheider Straße 62
45130 Essen, Německo
Generální dodavatelé - joint venture AllesWirdGut Architektur ZT GmbH, Vídeň, Rakousko
www.awg.at

FCP - Fritsch, Chiari & Partner ZT GmbH
(statika, řízení projektu, analýza vibrací)
www.fcp.at

Údaje o modelu konstrukce (s vrtanými piloty)

Model

Autory vítězného projektu v architektonické soutěži a generálními dodavateli stavby byly FCP v joint venture se společností AllesWirdGut Architektur. Stavba byla zahájena na konci roku 2015 a předána svým uživatelům v lednu 2019.

Komplex sídla mediální skupiny Funke Mediengruppe se skládá z podlouhlé dvojité konstrukce se spojovacím tunelem a mostem a dále z kruhové mediální věže s nastavenou ocelovou konstrukcí a mediální fasádou. Budovy s 6, respektive 7 nadzemními podlažími jsou navrženy jako skeletové stavby ze železobetonu s plochými stropními deskami, se sloupy a s výztužnými stěnami v přístupových zónách.

Jedinečné architektonické prvky představují sloupy ve tvaru písmene V třídy pohledového betonu SB3, které jsou umístěny v přízemí dvojité konstrukce. Otevřené přízemí vytváří díky jemně působícím V-sloupům dojem, že se monolitická konstrukce nad ním téměř „vznáší“. V-sloupy se přitom protínají s ortogonálními průvlaky konstrukce, a v uzlech tak bylo třeba použít masivní ocelové prvky. Stejně tak představovalo mimořádnou výzvu vyztužení sloupů, jejich připojení a použití betonu třídy pevnosti C50/60. Pro vyloučení komplikací vytvořila stavební společnost vedle projektového návrhu model V-sloupů, který umožnil lokalizovat případné realizační problémy (bednění, instalace výztuže, zhutňování betonu apod.), zohlednit je v projektu, a nakonec tak dosáhnout optimálního výsledku.

Další technickou výzvu představovala stavba metra (tunelu a nouzového východu) v nevelké hloubce pod dvojitou konstrukcí. Jako nezbytné se tak ukázalo kombinované založení konstrukce na deskách a pilotách, které by umožnilo dodržet dovolená napětí v základové spáře a které by dále zajistilo jednotné sedání konstrukce. Piloty o průměru 120 cm podél konstrukce podzemní dráhy (nadnásyp pouze 1,0 m od spodního okraje podkladní desky) byly vrtány do hloubky, v níž byla dosažena pevnější vrstva podloží, aby piloty díky menšímu sedání působily jako „tuhé opěry“. Pravidelná (noční) kontrolní měření v tunelu podzemní dráhy potvrdila výpočty sedání. V blízkosti nouzového východu byla dále učiněna opatření na ochranu proti otřesům.

Založení stavby a složitost nosné konstrukce představovaly náročné úkoly jak při projektování tak při realizaci a vyžadovaly vyspělé odborné znalosti a zkušenosti, aby mohla být rámcově dodržena plánovaná doba výstavby i náklady.

Umístění projektu

Friedrichstraße 34-38 
45128 Essen, Německo

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 1708x
  • Aktualizováno 7. února 2022

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 18. října 2022 9:00 - 13:00 CEST

Pozvánka na akci

Mezinárodní konference o masivním dřevě

Konference 27. března 2023 - 29. března 2023

Zohlednění fází výstavby \n v programu RFEM 6

Zohlednění fází výstavby v programu RFEM 6

Webinář 8. září 2022 14:00 - 15:00 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 12. srpna 2022 8:30 - 12:30 CEST

Zohlednění fází výstavby \n v programu RFEM 6

Zohlednění fází výstavby v programu RFEM 6

Webinář 13. dubna 2022 13:00 - 14:00 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 25. února 2022 8:30 - 12:30 CET

Posouzení betonu podle ACI 318-19 v programu RFEM 6

Posouzení betonu podle ACI 318-19 v programu RFEM 6

Webinář 20. ledna 2022 14:00 - 15:00 EDT

Zohlednění fází výstavby \n v programu RFEM 6

Zohlednění fází výstavby v programu RFEM 6

Webinář 13. ledna 2022 14:00 - 15:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 3. prosince 2021 8:30 - 12:30 CET

Úvod do nového programu RFEM 6

Úvod do nového programu RFEM 6

Webinář 11. listopadu 2021 14:00 - 15:00 EDT

Online Training | Czech

RFEM 5 | Bezplatné základní školení

Online školení 19. října 2021 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 23. září 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online Training | Czech

RFEM | Bezplatné základní školení

Online školení 31. srpna 2021 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 25. srpna 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM pro studenty | USA

Online školení 11. srpna 2021 13:00 - 16:00 EDT

Online školení | Anglicky

RFEM | Dynamika konstrukcí a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 11. srpna 2021 8:30 - 12:30 CEST

RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Software pro statické výpočty MKP rovinných a prostorových konstrukcí složených z desek, stěn, skořepin, prutů, těles a kontaktních prvků

Cena za první licenci
3 950,00 EUR
RFEM 5
RF-CONCRETE

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
900,00 EUR