Sídlo mediální skupiny Funke Mediengruppe, Essen, Německo

Projekt zákazníka

Investor KK Berliner Platz 1 Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG
Rüttenscheider Straße 62
45130 Essen, Německo
Generální dodavatelé - joint venture AllesWirdGut Architektur ZT GmbH, Vídeň, Rakousko
www.awg.at

FCP - Fritsch, Chiari & Partner ZT GmbH
(statika, řízení projektu, analýza vibrací)
www.fcp.at

Údaje o modelu konstrukce (s vrtanými piloty)

Skupina FUNKE Mediengruppe se sídlem v Essenu v německém Porúří vypsala zakázku na výstavbu nové podnikové centrály pro cca 1 000 zaměstnanců na důležitém dopravním uzlu v centru města. Komplex se skládá ze tří objektů s celkovou podlažní plochou 37 000 m² a s 300 parkovacími místy.

Autory vítězného projektu v architektonické soutěži a generálními dodavateli stavby byly FCP v joint venture se společností AllesWirdGut Architektur. Stavba byla zahájena na konci roku 2015 a předána svým uživatelům v lednu 2019.

Komplex sídla mediální skupiny Funke Mediengruppe se skládá z podlouhlé dvojité konstrukce se spojovacím tunelem a mostem a dále z kruhové mediální věže s nastavenou ocelovou konstrukcí a mediální fasádou. Budovy s 6, respektive 7 nadzemními podlažími jsou navrženy jako skeletové stavby ze železobetonu s plochými stropními deskami, se sloupy a s výztužnými stěnami v přístupových zónách.

Jedinečné architektonické prvky představují sloupy ve tvaru písmene V třídy pohledového betonu SB3, které jsou umístěny v přízemí dvojité konstrukce. Otevřené přízemí vytváří díky jemně působícím V-sloupům dojem, že se monolitická konstrukce nad ním téměř „vznáší“. V-sloupy se přitom protínají s ortogonálními průvlaky konstrukce, a v uzlech tak bylo třeba použít masivní ocelové prvky. Stejně tak představovalo mimořádnou výzvu vyztužení sloupů, jejich připojení a použití betonu třídy pevnosti C50/60. Pro vyloučení komplikací vytvořila stavební společnost vedle projektového návrhu model V-sloupů, který umožnil lokalizovat případné realizační problémy (bednění, instalace výztuže, zhutňování betonu apod.), zohlednit je v projektu, a nakonec tak dosáhnout optimálního výsledku.

Další technickou výzvu představovala stavba metra (tunelu a nouzového východu) v nevelké hloubce pod dvojitou konstrukcí. Jako nezbytné se tak ukázalo kombinované založení konstrukce na deskách a pilotách, které by umožnilo dodržet dovolená napětí v základové spáře a které by dále zajistilo jednotné sedání konstrukce. Piloty o průměru 120 cm podél konstrukce podzemní dráhy (nadnásyp pouze 1,0 m od spodního okraje podkladní desky) byly vrtány do hloubky, v níž byla dosažena pevnější vrstva podloží, aby piloty díky menšímu sedání působily jako „tuhé opěry“. Pravidelná (noční) kontrolní měření v tunelu podzemní dráhy potvrdila výpočty sedání. V blízkosti nouzového východu byla dále učiněna opatření na ochranu proti otřesům.

Založení stavby a složitost nosné konstrukce představovaly náročné úkoly jak při projektování tak při realizaci a vyžadovaly vyspělé odborné znalosti a zkušenosti, aby mohla být rámcově dodržena plánovaná doba výstavby i náklady.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD