Fasáda VoltAir Office, Berlín, Německo

Projekt zákazníka

Nová administrativní budova VoltAir v Berlíně se nachází na pozemku 120 m x 65 m a dosahuje výšky přibližně 30 m. Plášť budovy se skládá z mnoha různých bloků, které tvoří bezpočet vnitřních a vnějších rohů.

Investor Volt Berlin GmbH & Co KG
Projekt J. MAYER H. und Partner, Architekten mbB
www.jmayerh.de
Dodavatel fasády Metallbau Früh GmbH
www.metallbau-frueh.com
Projekt fasády Rümmele Bauingenieur GmbH
www.ruemmelefacades.com

Parametry RFEM modelu rohového fasádního prvku

Model

Fasádní prvky jsou zavěšeny na relativně dlouhých konzolách uchycených do ocelových držáků. Ocelové držáky jsou připevněny k betonovým deskám pomocí HALFEN kolejnic nebo kotev. Každý blok má výšku asi 8 m a šířku 2,7 m, jeden pevný bod pro přenos svislých a vodorovných zatížení a dvě přídavné kluzné podpěry pro vodorovná zatížení.

Model v programu RFEM

Model je kombinací prutových, plošných prvků a těles s mnoha uvolněními a klouby k zajištění tolerancí a k správnému zachycení chování podélných otvorů. Přední T-profily (svislice a příčle) jsou modelovány prutovými prvky, zatímco konzoly pomocí těles pro zajištění správného rozdělení sil mezi předními nosníky a sekundární nosnou konstrukcí. Pro držáky byly zvoleny plošné prvky.

V místech styku šroubů s plochami nebo tělesy byly zadány oblasti vyhlazení pro správné rozdělení napětí. Pevné body využívají tlakových bodů betonových desek, aby mohly odolávat velké síle působící směrem dolů vlivem vlastní tíhy. V pevných bodech byly zadány pružiny pro zachycení dovoleného napětí v betonu a také tahové síly působící na kolejnice. V bodech kluzného uložení se vyskytly problémy v důsledku relativně tenkých (20 cm) betonových desek. Vyřešeny byly změnami v systému ve směru podélných otvorů.

Společnost Rümmele Bauingenieur GmbH dospěla k závěru: „Přívětivé uživatelské prostředí programu RFEM nám umožnilo snadno provést potřebné změny, a tím i ušetřit spoustu času a najít praktická řešení.“

Umístění projektu

Alexanderstraße & Voltairestraße
10179 Berlín, Německo

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Ušetřili jsme mnoho času a našli jsme praktická řešení

„Díky uživatelsky přívětivému rozhraní programu RFEM jsme mohli snadno provést potřebné změny, ušetřit nám tak spoustu času a nalézt praktická řešení.“

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD