Somnium - vyhlídková plošina v areálu JKU v Linci, Rakousko

Realizováno v programech Dlubal Software...

  • Zákaznický projekt

Projekt zákazníka

Somnium je pochozí střešní zahrada, která je k dispozici k širokému využití na věži TNF (Technicko-přírodovědecká fakulta) Univerzity Johanna Keplera (JKU).

Investor BIG Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.
Vídeň, Rakousko
www.big.at
Architektonický návrh RIEPL RIEPL ARCHITEKTEN
Linz, Rakousko
www.rieplriepl.com
Statický výpočet Bollinger und Grohmann ZT GmbH
Vídeň, Rakousko
www.bollinger-grohmann.com

Parametry modelu

Model

TNF věž byla postavena v 70. letech 20. století a je s výškou cca 50 m nejvyšší budovou kampusu JKU. Štíhlá ocelová konstrukce Somnia byla postavena na střeše stávající budovy. Nová vyhlídková terasa je prostorově ohraničena příhradovou konstrukcí a nabízí ten nejlepší výhled na areál univerzity a okolní město.

Statickou analýzou stávající budovy a posouzením Somnia byla pověřena společnost Bollinger und Grohmann ZT GmbH z Vídně. Pro statické výpočty zvolila program RFEM.

Konstrukce

Ocelová konstrukce má celkové rozměry cca D x Š x V = 47 m x 15 m x 17 m. Konstrukce terasy se skládá z primárních a sekundárních nosníků ze standardních válcovaných profilů. Vzhledem k velké podélné roztažnosti vlivem teplotních změn spočívá konstrukce na stávajících šachtách nebo prodlouženém schodišti. Stávající atiky šachet musely být částečně nahrazeny novými, vysoce vyztuženými železobetonovými rošty, aby se soustředěné zatížení co možná nejlépe rozložilo do stávající konstrukce. Konstrukce terasy byla navržena jako deska se smykovou tuhostí, aby byl zajištěn přenos vodorovných zatížení z příhradové konstrukce do roštů.

Hlavní nosná konstrukce příhradoviny je složená ze čtvercových profilů a tahových prutů. Pro stanovení optimální varianty konstrukce byly posouzeny různé koncepce výztuže. Projednány byly společnostmi Bollinger+Grohmann a Riepl Riepl Architekten. Nakonec bylo rozhodnuto navrhnout střechu jako prostorovou příhradovou konstrukci a částečně ji přenést z horizontály do vertikály. Toto provedení konstrukce jako tuhého příhradového rámu v podstatě zajišťuje vodorovné vyztužení. Sloupy jsou připojeny ke konstrukci terasy ve výšce asi 6 m nad horní hranou střechy.

Na bočních stranách konstrukce mají růst popínavé rostliny. Za tímto účelem byla podél konstrukce uspořádána lana ve vzdálenosti 50 cm. Návrh a koncepce lan představovaly oříšek z hlediska statiky. Na jedné straně bylo třeba důkladně zvážit přenos normálových sil v lanech a také přípustné vodorovné vychýlení tažených lan. Na druhé straně bylo třeba stanovit hmotnost dřeva a realistická zatížení větrem.

Kvůli přídavným svislým zatížením od nové konstrukce a na ni působícím vodorovným silám větru bylo nutné posoudit i stávající konstrukci. Tento úkol usnadnily rozsáhlé plánovací podklady z let 1973/74, které byly k dispozici. Šetření ukázala, že na stávající konstrukci je nezbytné provést výztužná opatření. Například čtyři větrací šachty, které byly původně od budovy odděleny, byly v desátém podlaží připojeny k hlavnímu traktu ocelovými spojkami. Dále byly na šachty v přízemí a v prvním nadzemním podlaží nalepeny pro zesílení CFRP lamely.

Díky úzké spolupráci mezi společnostmi Bollinger+Grohmann a Riepl Riepl Architekten vznikla velmi zdařilá prostorová nosná konstrukce, v níž byly sladěny architektonické s konstrukčními požadavky.

Umístění projektu

JKU - Univerzita Johanna Keplera v Linci
Altenbergerstraße 69
4040 Linec, Rakousko

Klíčová slova

Ocel Ocelová konstrukce Příhradovina Prostorová příhradovina Střešní terasa Vyhlídková terasa Vyhlídková plošina

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 3109x
  • Aktualizováno 29. října 2021

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]