2844x
001264
2.3.2023

Průmyslová hala ze dřeva o rozpětí 26,5 m a ploše 1 800 m2, Španělsko

Náš zákazník, společnost Maderas Besteiro, byla pověřena vypracováním tohoto symbolického projektu (statický výpočet a návrh konstrukce), od výroby všech dílů přes numerickou kontrolu, dodatečné zpracování až konečně po řízení montáže.

Jedná se o budovu s volným rozpětím mezi pilíři 26,5 m a délce 60 m, která sestává z celodřevěných dvoukloubových rámů, které jsou umístěny v pravidelné vzdálenosti od sebe 6,20 m. Volná výška v nejspodnější oblasti, která odpovídá stranám s pilíři, činí 6 metrů.

Kromě toho má budova boční vyložení o délce 7 m, které navazuje na jednotlivé rámy a kterým se má vytvořit prostor pro venkovní sklad a pro odvětrávací systémy průmyslových zařízení umístěných uvnitř.

Statický výpočet

Návrh se snažil skloubit různé požadavky:

  • Konstrukce měla být postavena z běžného stavebního dřeva, to znamená z kusů, jejichž délka nepřekračuje 13,5 m, a lze je tedy přepravovat běžnými nákladními automobily. Navíc měly mít, jak je běžné, redukovaný čtvercový profil (výška x šířka).
  • Tím se snižuje spotřeba dřeva na m2 zastavěné plochy. Velké čtyřhranné prvky se nepoužily.
  • Podepření krytiny také vyžaduje nejnižší poměr m3 na m2 krytiny. Pro snížení počtu vaznic bylo zvoleno vysokoprofilové kovové opláštění.
  • Konstrukce měla být celá ze dřeva. Bylo proto třeba postupovat komplexně, protože pilíře jsou rovněž ze dřeva, což vyžaduje pečlivou analýzu a posouzení lokální stability každého rámu i celkové stability konstrukce.
Místo Maderas Besteiro
Carretera Friol, km. 1, 27004 Lugo
Španělsko
Návrh, statický výpočet, výroba a montáž Maderas Besteiro

maderasbesteiro.comSpecifikace projektu

Údaje o modelu

Počet uzlů 562
Počet linií 1164
Počet prutů 1164
Počet zatěžovacích stavů 33
Počet kombinací výsledků 89
Celková hmotnost 39,310 t
Rozměry (metrické) 29,575 x 66,770 x 8,621 m
Rozměry (imperiální) 97.03 x 219.06 x 28.28 feet
Verze programu 5.30.02

Máte nějaké otázky?