1466x
001282
8.9.2023

Dřevěná střecha ze skládaných prken v Anoetě, Španělsko

Společnost Madergia, zákazník společnosti Dlubal Software, nám představuje tento krásný projekt, při němž měla na starost statický výpočet, výrobu, dodávku i montáž dřevěné konstrukce, zatímco ZÜR Studio vypracovalo architektonický návrh. Jedná se o zastřešení ze skládaných prken bez stěn na náměstí v obci Anoeta ve Španělsku.

Konstrukce

Střecha má v půdorysu šířku 20 m a délku 15 m, její sklon je mezi 6 % a 35 %. Konstrukci z lepeného lamelového dřeva GL24h nesou volně stojící rámy z ploché oceli ve tvaru zubů pily, které mají rozpětí asi 13 m. Vzdálenost mezi sloupy rámu po délce střechy je 5,0 m. Nárožní a úžlabní krokve jsou s ocelovými rámy spojeny kloubově.

Na horní straně některých skládaných prken jsou upevněny krokve ve vzdálenosti 0,65 m se spojem pero-drážka, které tvoří základ pro střešní ozelenění. Dále tu jsou ve vzdálenosti 1,0 m od sebe další krokve pro podepření polykarbonátového krytu, kterým se má zlepšit přirozené světlo.

Posouzení

Statické výpočty pro mezní stav únosnosti, jak za normální situace, tak v případě požáru, a pro mezní stav použitelnosti, byly provedeny podle platných španělských předpisů Základního dokumentu pro bezpečnost dřevěných konstrukcí (DB-SE-M) z dubna 2009 a Základního dokumentu pro bezpečnost při požáru (DB-SI) z února 2010.

Počítačové programy použité při výpočtech:

  • Samostatně vyvinuté tabulky pro přípravné i dodatečné zpracování.
  • Program pro návrh konstrukcí Cadwork V29.
  • Program pro statické výpočty RFEM 6.02 společnosti Dlubal
Místo
Anoeta
20270, Gipuzkoa
Španělsko
Architektonický návrh
ZÜR Studio
Statický výpočet
Madergia, Construcción Eficiente con Madera
Ansoáin (Navarra), Španělsko
Stavba CONSTRUCCIONES APLIBUR, S.L.


Specifikace projektu

Údaje o modelu

Počet uzlů 455
Počet linií 343
Počet prutů 343
Počet ploch 16
Počet těles 0
Počet zatěžovacích stavů 3
Počet kombinací zatížení 9
Počet kombinací výsledků 0
Celková hmotnost 18,945 t
Rozměry (metrické) 31,282 x 9,384 x 22,297 m
Rozměry (imperiální) 102.63 x 30.79 x 73.15 feet

Máte nějaké otázky?