Dřevěná střecha ze skládaných prken v Anoetě, Španělsko

Realizováno v programech Dlubal Software...

  • Zákaznický projekt

Projekt zákazníka

Společnost Madergia, zákazník společnosti Dlubal Software, nám představuje tento krásný projekt, při němž měla na starost statický výpočet, výrobu, dodávku i montáž dřevěné konstrukce, zatímco ZÜR Studio vypracovalo architektonický návrh. Jedná se o zastřešení ze skládaných prken bez stěn na náměstí v obci Anoeta ve Španělsku.

Architektonický návrh
ZÜR Studio
Statický výpočet
Madergia, Construcción Eficiente con Madera
Ansoáin (Navarra), Španělsko
Stavba CONSTRUCCIONES APLIBUR, S.L.

Model

Konstrukce

Střecha má v půdorysu šířku 20 m a délku 15 m, její sklon je mezi 6 % a 35 %. Konstrukci z lepeného lamelového dřeva GL24h nesou volně stojící rámy z ploché oceli ve tvaru zubů pily, které mají rozpětí asi 13 m. Vzdálenost mezi sloupy rámu po délce střechy je 5,0 m. Nárožní a úžlabní krokve jsou s ocelovými rámy spojeny kloubově.

Na horní straně některých skládaných prken jsou upevněny krokve ve vzdálenosti 0,65 m se spojem pero-drážka, které tvoří základ pro střešní ozelenění. Dále tu jsou ve vzdálenosti 1,0 m od sebe další krokve pro podepření polykarbonátového krytu, kterým se má zlepšit přirozené světlo.

Posouzení

Statické výpočty pro mezní stav únosnosti, jak za normální situace, tak v případě požáru, a pro mezní stav použitelnosti, byly provedeny podle platných španělských předpisů Základního dokumentu pro bezpečnost dřevěných konstrukcí (DB-SE-M) z dubna 2009 a Základního dokumentu pro bezpečnost při požáru (DB-SI) z února 2010.

Počítačové programy použité při výpočtech:

  • Samostatně vyvinuté tabulky pro přípravné i dodatečné zpracování.
  • Program pro návrh konstrukcí Cadwork V29.
  • Program pro statické výpočty RFEM 6.02 společnosti Dlubal

Umístění projektu

Anoeta
20270, Gipuzkoa
Španělsko

Klíčová slova

Střecha Dřevo Pergola

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 706x
  • Aktualizováno 27. září 2023

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

Jak integrovat AI do programu RFEM pomocí API

Webinář 5. prosince 2023 14:00 - 15:00 CET

Úvod do časové analýzy v programu RFEM 6 (USA)

Úvod do časové analýzy v programu RFEM 6 (USA)

Webinář 7. prosince 2023 14:00 - 15:00 EDT

Úvod do rozhraní programu RFEM 6 pro Grasshopper

Úvod do rozhraní programu RFEM 6 pro Grasshopper

Webinář 13. prosince 2023 13:00 - 14:00 CET

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 20. prosince 2023 9:00 - 11:30 CET

Analýza napětí modelů schodišť v programu RFEM 6

Analýza napětí modelů schodišť v programu RFEM 6

Webinář 21. prosince 2023 14:00 - 15:00 CET

Novinky v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Novinky v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Webinář 25. ledna 2024 14:00 - 15:00 CET

RWIND 2 - Simulace větru v digitálním větrném tunelu

RWIND 2 - Simulace větru v digitálním větrném tunelu

Webinář 30. listopadu 2023 14:00 - 15:00 CET

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení dřevěných konstrukcí

Online školení 29. listopadu 2023 16:00 - 17:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení železobetonových konstrukcí

Online školení 23. listopadu 2023 16:00 - 17:00 CET