Kładka Shuter Street w Toronto, Kanada

Projekt klienta

Analiza statyczno-wytrzymałościowa Gartner Steel and Glass GmbH
Würzburg, Niemcy
josef-gartner.permasteelisagroup.com

Josef Gartner USA
Chicago, USA
Architekt Diamond and Schmitt Architects Inc.
Toronto, Kanada
Test Carruthers & Wallace Ltd.
Toronto, Kanada
Inwestor St. Michael's Hospital
Toronto, Kanada

Od marca 2011 szklana kładka dla pieszych o długości 30 m łączy szpital St. Michael z nowym centrum badawczym Li Ka Shing Knowledge Institute. Konstrukcja nośna składa się z kilku owalnych stalowych pierścieni, które są ze sobą skręcone. Most o przekroju wynoszącym 4.60 m i szerokości 3.80 m został zaprojektowany przez firmę Diamond and Schmitt Architects Inc. z Toronto.

Z uwagi na to, że ludzie w Toronto głównie korzystają z podziemnego systemu PATH, powstanie systemu ścieżek o długości około 28 km, było możliwe jedynie ze względu na to, że miasto dało przyzwolenie na budowę konstrukcji o oryginalnej architekturze. Lekkość kładki została osiągnięta poprzez zastosowanie zakrzywionych i sprężonych termicznie tafli szkła izolacyjnego oraz wygiętych rur przecinających się wzajemnie, co razem tworzy konstrukcję nośną. Zatem, za każdym razem można obserwować konstrukcję z innej perspektywy.

Konstrukcja

Kładka została zaprojektowana jako statyczna konstrukcja szkieletowa z uwagi na różne ruchy budowlane i wymagania spoczywające w tym, że wprowadzenie sił głównych do konstrukcji nie było dozwolone. Stały punkt, a tym samym i przeniesienie sił poziomych, został umieszczony na stronie starego budynku.

Wymiarowanie

Obliczenia zostały przeprowadzone zgodnie z DIN 18800, co było wcześniej uzgodnione z lokalnymi inżynierami. Obciążenia, jednakże były brane pod uwagę zgodnie z obowiązującymi normami kanadyjskimi.

Kładka została obliczona nieliniowo jako 3D model w RSTAB. Wykorzystany model konstrukcji był rozpatrywany jako w całkości spawana konstrukcja dla określenia efektywnych sztywności węzłów dla analizy odkształcenia.

Następnie określono odkształcenia oraz stopień wykorzystania naprężeń dla całej konstrukcji. Na sam koniec, w programie RFEM obliczono najbardziej krytyczne węzły spawane za pomocą analizy sił wewnętrznych.

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD